MOJE KOLEJIŠTĚ - AKTUALITYrok 2014


31.12.2014

V předchozích aktualitách jsem psal o svém plánu zprovoznit kolejiště do konce roku. To se mi podařilo, a to dokonce s předstihem, protože vlaky se po kolejišti proháněly už před Vánocemi. Kolejiště není sice zdaleka hotové, ale je možné projet se s vlaky. V hlavním nádraží na kolejišti nejsou zdaleka průjezdné všechny koleje - v liché skupině je sjízdná pouze jedna, v sudé tři. Radosti z jízdy vlaku mi to udělalo ale i tak dost.

Následuje několik obrázků, které zachycují současný stav kolejiště.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.40...44 Celkové pohledy na současný stav kolejiště.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.45...48 Několik bližších pohledů na kolejiště.

Do budoucna plánuji dodělat všechny koleje v hlavním nádraží. Následně bych chtěl zprovoznit skryté nádraží. Do toho budu pro odreagování zlehka pracovat na krajině.

Snad se brzy zase ozvu s dalšími novinkami z kolejiště.

Petr Smrčka

8.12.2014

V letošním roce jsem pracoval na kolejišti nebývale dost. Zejména při srovnání s několika předchozími roky. Cílem bylo zprovoznit kolejiště do konce letošního roku. Předem prozradím, že se mi to zatím nepovedlo, ale do konce roku ještě pár dní zbývá.

Na konci roku 2013 jsem kolejiště postavil v jeho novém místě a spojil jsem rozřezané části (kvůli stěhování). Při této operaci jsem kolejiště ještě o cca 20 cm prodloužil.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.1 Kolejiště po spojení a s již doplněnými kolejemi v předním nádraží.

V místnosti v domě u rodičů bylo kolejiště uděláno tak, že v levé části pokračovala trať tunelem do vedlejší místnosti, kde se vlaky otáčely a vracely zpátky. Takto to na novém místě nebylo možné udělat, protože v levé části místnosti je obvodová zeď s oknem. Určitě by bylo možné probourat trať pod oknem ven, ale obávám se, že by nebylo zrovna praktické jezdit s vlaky na zahradu. Proto bylo nutné tuto část kolejiště nějak předělat. Po určité době rozmýšlení, hloubání a kreslení jsem vytvořil tento nový plán kolejiště:

Výhodou proti předchozímu stavu bude, že na kolejišti bude daleko více širé tratě. Budu se tak moci kochat jízdou vlaku krajinou. Další změnou je, že hlavní trať na kolejišti nebude falešnou dvojkolejkou, ale bude dvoukolejným deformovaným oválem. Dost jsem o tom přemýšlel a dospěl jsem k závěru, že ovál má pro mě tyto výhody/nevýhody:

+ mohou jezdit nezávisle na sobě dva vlaky,
+ stejná polarita kolejí, je možné bez problému v nádraží přejíždět z liché skupiny na sudou,
stejný vlak přijede do nádrží ze stejné strany, ale tento nedostatek by mělo snížit skryté nádraží (popravdě situace, kdy do nádraží přijede stejný vlak ve stejném řazení pokaždé z jiné strany ve skutečnosti také zrovna nenastává).

V nově budované části kolejiště vznikne nové skryté nádraží a také malé nádraží lokální tratě (nebo by to mohla být nějaká továrna s vlečkou).

Po promyšlení všech okolností a předělání plánů kolejiště jsem začal se samotnou stavbou.

Kolejiště jsem z levé strany nastavil o cca 30cm. Poté jsem započal s bouracími pracemi. Tentokrát to odnesl tunel v levém zadním rohu.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.2 Počátek demolice starého tunelu.

Po zdemolování tunelu jsem vytvořil základ nové tratě ze sololitu a položil koleje.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.3+4 Základ nové tratě ze sololitu + nově položené koleje.

Tím jsem měl hotovou část tratě, po které se vlaky dostanou na úplně novou část kolejiště. Následně jsem sehnal několik OSB desek a dal se do stavby nové části kolejiště. Tato část bude tvořena třemi rozpojitelnými panely, které budou mít za nosnou část OSB desku. Tyto panely nebudou mít samostatné nohy, ale budou stát na skříňkách – viz následující obrázky.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.5+6 První rozměřování nové části kolejiště.

Rozhodl jsem se, že předělám levé zhlaví hlavní stanice Kamenice. Důvodem pro toto rozhodnutí je odstranění nespolehlivých výhybek Pilz s MemoryWire přestavníky. Největším problémem těchto výhybek nebyla spolehlivost přestavníků, ale skutečnost, že na nich často docházelo k výpadkům napájení lokomotiv a k jejich zastavování. Do budoucna plánuji podobnou akci i na pravém zhlaví stanice.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.7+8 Poslední chvíle dvojité kolejové spojky Pilz. Co jsme si společně užili legrace :-). Těch poskakujících a zastavujících se lokomotiv... Na obrázku vpravo už po odstranění.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.9+10 Vytrhané původní zhlaví + nově položená deska kolejiště pro budoucí nové zhlaví.

Po vytrhání levého zhlaví kamenické stanice jsem pokračoval v "truhlářské činnosti", kdy jsem pracně vyrobil dva panely nové části kolejiště s nosnou částí budoucích tratí.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.11+12+13 Rozdělaná výdřeva nové části kolejiště. Na obrázku vlevo ještě bez horní tratě.

Následně jsem musel počkat, až moje drahá polovička opustí dům alespoň na jeden den. O jedné podzimní sobotě odjela kamsi na výlet a já se tak mohl pustit do další modelářské činnosti. Tentokrát jsem si zahrál na zedníka a vyrobil jsem do zdi dvě "krásné" díry pro budoucí vratnou smyčku.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.14 Tudy bude procházet část trati do vedlejší místnosti. Zde se trať otočí a vátí se zpátky. Viz.schéma výše.

Po bouracích a zdicích pracech (nevím proč, ale kdykoliv se pokusím o vytvoření otvoru do zdi, tak mi vyjde podstatně větší otvor, než jsem původně zamýšlel :-) ) jsem se opět dostal k truhlařině. Vyrobil jsem jakousi skříňku, kterou budou projíždět vlaky.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.15 Vratný oblouk v "úhledné skříňce".

Následně jsem nový kus nábytku přidělal na své místo. Vratný oblouk je umístěn v kumbále v chodbě, kde nikoho nepohoršuje a ničemu nevadí (po delším vyjednávání). Vysavač a koště, které v kumbálu byly se tam vejdou i po instalaci skříňky s obloukem.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.16+17 Nový kus nábytku v kumbále pro košťata. Celý kumbál je zakrytý závěsem.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.18 A takto to vypadá z opačné strany.

Dále jsem vytvořil třetí panel, který bude zakomponován v pracovním stole. Skryté nádraží bude pokračovat pod deskou stolu a širá trať povede po okraji stolu. Deska stolu je odnímatelná, na následujících fotkách leží na zemi před skříňkami.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.19+20+21 Postupně dokončovaná výdřeva na nové části kolejiště. Na obrázku vpravo je vidět už dokončený podklad horní části tratě.

Po dokončení hrubé stavby jsem mohl pokračovat pokládkou kolejí. Na následujících fotkách je zachycena pokládka výhybek levého zhlaví.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.22 Vyřezal jsem otvory pro přestavníky a plochu pod výhybkami jsem stříkl černou barvou. To proto, abych mohl prostor mezi jazyky jen lehce zaštěrkovat a neprosvítal mi světlý podklad. Už kdysi se mi tento postup osvědčil.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.23 Mezi výhybku a přestavník jsem vložil kousek černého kartonu, aby nebyl vidět přestavník pod výhybkou. Výhybky jsem přilepil oboustrannou lepící páskou.

Na následujících obrázcích je částečně položené zhlaví. Bohužel jsem se dopustil určitého přehmatu. Původně jsem plánoval, že bude možné odjet vlakem z kolejí 6 a 8 na vedlejší trať, aniž by bylo nutné zasáhnout do provozu na kolejích 2 a 4 při jízdě po hlavní trati. Jenomže jsem špatně rozměřoval a položil jsem výhybky tak, že by docházelo ke kolizi mezi vlaky jedoucími po koleji 4 a kolejích 6 a 8. Rozhodl jsem se, že to ještě předělám.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.24+25+26 Částečně položené zhlaví. Na prostředním a pravém obrázku je vidět posun výhybek.

Následují obrázky s pokračující pokládkou kolejí.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.27+28 Vlevo je vidět položený oblouk v budoucím tunelu, vpravo koleje v budoucím skrytém nádraží.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.29 Prozatím hotové zhlaví.

Zatímco s pokládkou kolejí jsem docela pokročil, tak co se elektroinstalace týče, tak nemám nic. Veškeré zbytky elektroinstalace jsem vystříhal. Navíc nemám zcela jasno ani v tom, jak se z celou otázkou vypořádat. Trakce bude v digitálu, to je jasné, ale jakým způsobem budu ovládat zabezpečení jízdy vlaku, to zatím netuším. Pravděpodobné je, že skryté nádraží bude řízeno počítačem a výhybky v hlavním nádraží budou zatím ovládány přepínači.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.30+31+32 Vlevo ovládací panel těsně po přestěhování kolejiště, vpravo ovládací panel nyní.

A tím jsem se dostal na konec toho, co jsem všechno udělal. Následuje pár obrázků současného stavu. Do konce roku (pokud mi dorazí chybějících pár metrů kolejí) to snad dodělám do toho stavu, aby se bylo možné projet s pár vlaky. Doufám že to stihnu, na Vánoce bych si rád zajezdil. Už je to totiž dost dlouho, kdy se na kolejišti projel vlak a popravdě mi to dost chybí.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.33...38 Současný stav kolejiště.

A to je prozatím vše...

Petr Smrčka


AKTUALITY Z LET 2010-2013
AKTUALITY Z LET 2008-2009
AKTUALITY DO ROKU 2008


POPIS mého kolejiště
AKTUALITY na mém kolejišti <
HISTORIE mého kolejiště

<  ZPĚT