MOJE KOLEJIŠTĚ - AKTUALITY

léta 2018-202029.5.2020

V květnu jsem pokračoval v práci na kolejišti a to zejména na krajině.

Stejně jako v minulých měsících mi při tom občas asistovaly děti

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.110 Modelaříme se synem.

Začal jsem s rozmisťováním návěstidel kolem lokálky. Zalepil jsem do terénu šachty návěstidel, zadrátoval jsem to a osadil návěstidla. Nejsložitější bylo přinutit pracovat návěstidla v programu Railco, ale to už je zábava. Docela mě to začalo bavit a tak jsem si objednal další návěstidla, která bych chtěl umístit na levé zhlaví stanice Kamenice. Zatím čekám na dodávku dalších návěstidel.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.111 Usazení šachet návěstidel do terénu.

Dále jsem pokračoval s tvorbou krajiny – štěrkováním kolejí. Zaštěrkoval jsem hlavní i lokální trať na segmentu v rohu místnosti. Následně jsem napatinoval boky kolejnic.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.112 Pohled na zaštěrkovanou hlavní trať.

Zhotovil jsem několik opěrných zdí (Faller), zasadil řepkové pole (foliage Polák) a ozelenil část kolejiště v rohu za tratí. Zkušebně jsem osadil i les – jehličnany jsou výrobek Model Scene.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.113+114 Pokračování práce na krajině.

Následně jsem umotal několik listnatých stromků. Celkem jich bylo 15, chtělo by to víc, ale nemám foliage na listí.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.115+119 Postup výroby stromků: 1) Kostry umotám z drátu; 2) Kostry nabarvím – stromky ponořím do barvy a nechám okapat (kapky barvy otřu štětcem); 3) Nalepím foliage – používám Flockdecor od Poláka, který nastříhám na cca 1cm široké pásky, které natrhám, zažmoulám a nalepím na kostru stromku disperzním lepidlem; 4) Foliage zafixuji lakem na vlasy.

Nové stromky jsem zkušebně osadil do kolejiště.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.120 Zkušebně osazené stromky kolem lesa.

Začal jsem osazovat foliage. Po osazení foliáží jsem zalepil stromky do lesa. Pak jsem ještě nalepil jednu vrstvy trávy v místech kde nejsou foliage, protože tam prosvítal podklad.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.121+122 Osazování foliagí.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.123 Krajina za tratí je v podstatě hotová.

Také jsem pracoval na levém zhlaví Kamenické stanice. Osadil jsem šachty drátovodů (pásky nastříhané z kartónu, skalpelem naznačené spáry), námezníky a udělal jsem cestu okolo stavědla. Následně jsem zaštěrkoval koleje, nalepil přesátou hlínu a napatinoval boky kolejí barvou.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.124+125 Vývoj prací na Kamenickém zhlaví.

To je asi z činnosti na krajině všechno. Dále jsem se zabýval zlepšováním funkčnosti kolejiště. V první řadě jsem opravil geometrii kolejí v jednom místě na hlavní trati. V tomto místě bylo jakési divné esíčko, které rozkolíbávalo vlaky a to moc dobře nevypadalo. Proto jsem kus kolejí vytrhal a položil znovu a lépe.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.126+127 Oprava geometrie koleje na hlavní trati.

Dále jsem zprovoznil objízdnou kolej v nádraží Kamenice-město.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.128 Nádraží Kamenice – město.

Toto nádraží je opatřeno ještě starými výhybkami – Na Kamenickém zhlaví je „narovnaná“ oblouková výhybka Pilz s přestavníkem domadělem. Na druhém zhlaví pak trojcestná výhybka Pilz opět s přestavníkem vlastní výroby a „narovnaná“ obloukovka Pilz, která tvoří s druhou větví trojcestné výhybky kolejovou spojku. Tato spojka je nesjízdná – výhybky mají zaletované jazyky. Uprostřed stanice jsou ještě 2 cca 25let staré výhybky Roco z hobby programu. Těchto 5 výhybek jsou poslední staré výhybky na kolejišti. V současnosti začínají být ohrožené výhybky u mostu, u kterých plánuji jejich výměnu, protože bych chtěl zprovoznit kolejovou spojku mezi sudou a lichou skupinou. Zbylé 3 výhybky zůstanou jako historická ukázka pro budoucí generace. :-)

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.129+130 Výhybky Pilz ve stanici Kamenici – město.

Zapojil jsem tedy přestavníky obou výhybek Pilz ke spínacímu dekodéru + zapojil dekodéry zpětného hlášení. Nyní je sjízdná i třetí kolej ve stanici Kamenice-město. Je to k nevíře, ale ač přestavníky vypadají značně podivně, tak to celé vcelku spolehlivě funguje.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.131+132 Retro koutek: Přestavníky vlastní výroby pro výhybky Pilz, vypadají hnusně, ale jsou překvapivě zcela funkční.

Nakonec jsem slepil dva domečky, které patří dát do města. Jedná se o stavebnici Auhagen, která se vyrábí už možná 50 let. Na to, že formy jsou 50 let staré, tak jsou výlisky téměř bez otřepů a vzhledových vad. Je zajímavé, že tyto staré stavebnice obsahují výlisky celých pater + střechy v celku, a proto se staví opravdu dobře a rychle. Novější stavebnice od Auhagenu ale i západních výrobců obsahují výlisky jednotlivých stěn, které se lepí dohromady, takže jejich sestavení je o něco pracnější. Lze říci, že novější výrobky tak přinesly krok zpět.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.133+134 Stavba domečků od Auhagenu.

Pozastavím se u toho, proč jsem si koupil tyto retro stavebnice. Kolejiště jsem začal stavět počátkem 90.let, část domečků byla ještě z předpřevratové éry – některé stavebnice ještě nesly loga Vero a Mamos. Tyto modely mají poněkud nepřesné měřítko cca 1:100 – výrobce je též uváděl jakou univerzálně použitelné jak pro H0, tak pro TT. Tím jsou ovšem domky menší, než by měly být a kombinace s domky ve správném měřítku nevypadá dobře. Nedávno jsem si koupil model bytovky od Auhagenu, který má správné měřítko a ono to k sobě velikostně prostě nejde – vypadá to divně, a proto bytovku nevyužiju (kdyby byl zájem, je k dispozici). Problém s neurčitostí měřítka měli často i výrobci na západě. Některé stavby od Fallera i dalších byly překvalifikovány z H0 na TT.

A tak zejména kvůli měřítku jsem si koupil tyto domečky od Auhagenu. Dalším důvodem je jakási nostalgie – pamatuji si tyto domečky z dětství z kolejiště mého bratrance a vždy se mi líbily.

Jeden domek (banku/spořitelnu) umístím na náměstí místo domku se zeleninou. Druhý domek přijde do nové ulice ke kostelu.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.135 Náměstí s novým domkem.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.128 Nově vznikající ulice u kostela.

To je z květnové aktualizace vše. Myslím, že jsem dost pohnul s krajinou, kolejiště se mi pěkně zaplňuje. Nyní budu pracovat na křižovatce u kostela, kde vzniklo po přestěhování a prodloužení kolejiště velké prázdné místo. Toto místo bych chtěl zaplnit - myslím, že to dojmu z kolejiště velmi prospěje.

Děkuji Vám za přízeň

Petr Smrčka


2.4.2020

Začátkem roku 2020 jsem pracoval na kolejišti nebývale dost. Pustil jsem se do rozšíření skrytého nádraží a pokračoval jsem trošku i s budováním terénu.

Práce jsem zahájil výrobou výdřevy ve skrytém nádraží. Doplnil jsem dřevotřískovou desku do prostoru budoucího levého zhlaví.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.75 Výroba výdřevy ve skrytém nádraží.

Následně jsem začal s pokládkou kolejí na levém zhlaví. Při pokládce kolejiva Peco je nejvetší "vopruz" s vyřezáváním děr pro přestavníky.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.76+77+78 Pokládka kolejí na levém zhlaví.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.79+80 Levé zhlaví hotové.

Po dokončení pokládky kolejí na levém zhlaví, jsem pokračoval na pravém - kamenickém zhlaví skrytého nádraží. Doplnil jsem výdřevu ve skrytém nádraží i pod lokální tratí. Následně jsem položil koleje.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.81+82 Dokončená pokládka kolejí ve skrytém nádraží.

Následovala mnou "oblíbená" činnost - drátování. V rámci této činnosti napáchám většinou několik drobných chyb a také několik dalších zcela zásadních, jejichž odhalení mi zabere většinou několik večerů. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. Z elektrického zapojování jsem, až na pár výjimek, fotky nedělal.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.83 Pokročilá fáze zapojování spínacích dekodérů a modulů zpětného hlášení. Komponenty na fotce ovládají cca polovinu skrytého nádraží - to znamená, že jen pro skryté nádraží je jich zapotřebí 2x tolik.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.84+85 Na obrázku můžete vidět kvalitní německý výrobek :-) , na kterém někdo přidělal opačně svorkovnici čímž poněkud zkomplikoval připojení. Ale poradil jsem si s tím.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.86+87 Dokončené a sjízdné skryté nádraží.

Po prvotním vyzkoušení a odladění jsem skryté nádraží zakryl. V levé časti je skryté nádraží zakryto deskou pracovního stolu, v pravé části krajinou. V krajině jsem v místech výhybek vytvořil otevíratelné montážní otvory.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.88 V levé části tvoří kryt nádraží pracovní stůl.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.89 V pravé části bude skryté nádraží umístěné pod krajinou. V krajině jsou montážní otvory.

Začátkem března jsem si hrál s krajinou. Tvořil jsem terén v místech nad skrytým nádražím a navázal jsem na krajinné práce, které jsem dělal před koncem roku.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.90 Část kolejiště nad skrytým nádražím před zahájením terraformace.

Terén jsem začal modelovat tak jako již obvykle - z kartonu.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.91 Výroba kostry terénu z vlnité lepenky.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.92+93 Na kostru pak lepím kartonové pásky.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.94 Pokračování hned vedle.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.95 Lepení kousků novin na kostru krajiny.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.96+97 Po natření hnědým Balakrylem.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.98+99 Pokračování terraformace.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.100+101 Pokračování terraformace.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.102+103 Finální stav.

V tomto okamžiku jsem s tvorbou krajiny skončil. Čekám totiž na dodání štěrku a foliagí, abych mohl pokračovat.

Následovalo vytvoření nového reliéfu kolejiště v programu Railroad & co. V rámci programování jsem narazil na problém s trojcestnou výhybkou. Trojcestná výhybka Peco má dva přestavníky se závislým přestavováním, kdy je důležité dodržet posloupnost při přestavování. Což se ukázalo jako problém. Nakonec se mi to pomocí podmínek a flagmanů podařilo nějak naprogramovat, takže to i nějak fungovalo. Nicméně neznámo proč spolehlivost nebyla na 100%. Po cca 10 přestaveních Railco (nebo dekodér?) zkolabovalo a výhybka nešla přestavovat. Pomohl pouze restart programu a centrály. Nepřišel jsem na to co s tím.

Nakonec jsem jednu větev výhybky vyřadil z programu. Nyní docela uvažuji nad tím, že v budoucnu výhybku nahradím obyčejnou, protože se v provozu ukázala jako zbytečná a místo ní bude výhodnější mít kusou kolej pro ostavení dalšího motoráku. No, ještě uvidím.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.104 Potenciální úprava ve skrytém nádraží.

V současnosti pojme skryté nádraží 4 vlaky v jednom směru + 4 vlaky v opačném směru + 1 vlak, který odbočí z hlavní tratě a vyjede na lokálce. Dále má skryté nádraží 3 kusé koleje pro odstavení motorových vozů pro lokální trať. Dohromady tedy pojme skryté nádraží 12 vlaků, což si myslím, že je super.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.105 Layout kolejiště v programu Railroad & co.

V rámci testování kolejiště se mi podařilo sjet s vlakem z kolejiště. Laminátka pád z cca metru naštěstí přežila jenom s pár šrámy, nicméně je to pro mě varováním, že musím dodělat zakrytování kolejiště ve všech místech.

Naštěstí se stroj ukázal jako poměrně bytelný, v podstatě došlo vyštípnutí karosérie na dvou místech a olámaní pluhů a nárazníků.

Odštípnutá místa jsem zatmelil a v rámci opravy jsem doplnil na střechu válce pro stahování pantografu.

Kliknutím se obrázek zvětší.  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.106+107 Laminátka po pádu z kolejiště.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.108+109 Laminátka po opravě.

To je pro tentokrát vše. Děkuji za přízeň.

Petr Smrčka


6.1.2020

Před koncem roku jsem se pustil do terraformace na panelu v rohu kolejiště.

Začal jsem se stavbou výdřevy pod budoucí lokální trať. Na výdřevu jsem nalepil zbytky karimatky. Od tohoto kroku si slibuji, že se mi pak bude lépe modelovat štěrkové lože. Tento předpoklad se naplnil - viz níže. Po nalepení kolejí seříznu skalpelem boky do požadovaného tvaru a zaštěrkuji. Na snížení hluku to valný vliv nemá, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.53+54 Výroba výdřevy pod kolej lokální tratě.

Poté jsem pokračoval výrobou terénu. Napřed jsem udělal nosné části terénu z kartonové lepenky.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.55+56 Výroba kostry terénu z kartonové lepenky.

Pak jsem udělal ukončení trolejového vedení. V tunelech trolejové vedení neplánuji, ale je nutné udělat nějak začátek troleje pro širou trať. Konstrukce troleje v tunelu je provedena z kolejového prutu a končí výběhem. Lze projet se zvednutým sběračem.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.57 Montáž trolejového vedení.

Na kostru krajiny jsem nalepil kartonové proužky, tak jako už obvykle.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.58+59 Výroba kostry krajiny.

Následně jsem na kostru krajiny nalepil kousky novin.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.60+61 Výroba krajiny.

Po zaschnutí lepidla jsem krajinu přetmelil (Akrylový tmel) a natřel na hnědo (Balakryl).

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.62+63 Výroba krajiny.

Pokračoval jsem výrobou umělých staveb - propustků a opěrných zdí.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.64 Doplnění opěrných zdí a dokončení propustku...

Do okolí tratě a na budoucí polní cestu jsem nalepil přesátou hlínu. Pak jsem se dokončil zaštěrkování kolejí.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.65+66 Nalepení hlíny a štěrkování.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.67+68 Zaštěrkováno. Boky kolejnic jsem natřel hnědou Revellkou. Myslím, že tvar štěrkového lože je docela pěkný, za mě by to takto mohlo být. Tvar lože jsem vyřezal do karimatky, kterou jsem nalepil pod koleje.

V dalším kroku jsem položil část kolejí na lokálce.

Koleje lepím pomocí polyuretanového tmelu (používá se v autoklempířině), a v kritických místech fixuji hřebíčky. Hřebíčky nezatloukám, ale předvrtám si 1 mm dírku a hřebíček zatlačím. Místo tmelu jsem zkoušel lepit koleje oboustrannou lepicí pásku, ale to mě neuspokojilo. Nicméně myslím, že je to úplně jedno, jak se koleje přidělají, protože nakonec se zaštěrkují a vše se proleje disperzním lepidlem, takže se z toho stane nerozebíratelný a tuhý celek. Tímto celkem se poměrně dobře přenášejí vibrace a tak, z hlediska tlumení hluku, karimatka pod kolejnicema nemá podstatný vliv.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.69+70 Pokládka výhybky... a koleje v oblouku.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.71 Polyuretanový tmel, kterým lepím koleje.

Jako poslední věc před Vánocemi jsem stihl rozdělat výdřevu v přední části rohového panelu a natahat kabeláž.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.72 Stav po ukončení prací před Vánocemi.

Cca týden před Vánocemi jsem kolejiště uklidil, abych mohl kolem Vánoc přijímat návštěvy. A stejně jako každý rok i letos jich bylo dost. Před Vánocemi jsem ukazoval kolejiště dětem ze školy, mezi svátky nás pak navštívilo spoustu dětí z příbuzenstva. Musím říci, že z toho mám radost. Dětem se to líbí a na rozdíl od dospělých si nemyslí, že jsem cvok. Kolejiště řízené programem Railroad&co. je velmi spolehlivé, v podstatě dokáže jezdit bez zásahu obsluhy několik desítek minut, což dříve nebývalo zvykem.

Nyní jsem z kolejiště uklidil všechny vlaky a rozjíždím další rozšíření. Nyní mám v plánu rozšíření skrytého nádraží, což by mohlo být do jara hotové, následně bych chtěl dodělat krajinu v části kolejiště kolem skryťáku. Tak třeba to vše stihnu ještě letos.

Děkuji za přízeň i v roce 2020.

Petr Smrčka


12.11.2019

Po letní přestávce jsem se na pár večerů dostal k modelařině.

Začal jsem s plánováním budoucího rozšíření skrytého nádraží. Vše jsem "pečlivě" rozměřil a následně objednal koleje a digitální dekodéry. Doufám, že tentokrát vše vyjde. Na jaře jsem si objednal obloukovou výhybku do levého zhlaví kamenické stanice. Plán byl takový, že dokončím zhlaví a protáhnu i kus koleje na lokální trati, abych mohl začít s tvorbou krajiny. Jenže jsem nedopatřením objednal výhybku na opačnou stranu. Tím se plán odložil na neurčito...

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.41+42 Rozměřování kolejí ve skrytém nádraží.

V současnosti jsou ve skrytém nádraží 4 odstavné koleje, na obrázku označené modrými čísly. Skryté nádraží po rozšíření bude mít 8 průjezdných kolejí pro odstavování vlaků + 3 kusé koleje pro odstavení např. motorového vozu. Tím se, jak doufám, výrazně rozšíří provozní možnosti kolejiště.

Po rozměření kolejí a "zadeklování" skryťáku jsem si trošku pohrál s krajinou. V prostoru nad tunelem jsem vysadil les a doplnil jsem foliage s vysokou trávou. Také jsem doplnil vysokou trávu v oblasti u tunelu a nějakou trávu kolem zastávky.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.43+44 Roh kolejiště po zalesnění.

Umotal jsem několik keřů a stromků. To je činnost, kterou osobně nenávidím, protože mě absolutně nebaví. Ale nějak jsem to překonal a tak jsem pár keříků udělal. Po umotání kostry z drátu jsem natřel kostry hnědou barvou a nalepil pomocí disperzního lepidla foliage - Naturex od Poláka. Po zaschnutí lepidla fixuji foliage lakem na vlasy.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.45+46 Výroba keříků a stromků.

Následně jsem keříky a stromky zapíchal do terénů. V okolí zastávky jsem napatinoval koleje, na zastávku přidělal střechu a i na kousek trolejového vedení u tunelu došlo.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.47+48 Téměř dokončený prostor u tunelu a zastávky.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.49+50 Téměř dokončený prostor u tunelu a zastávky.

Ještě to bude chtít doplnit pár detailů - železniční návěsti a tak.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.51 Ruiny stavědla.

Pár keříků jsem přidal i do prostoru ruiny stavědla.

To je pro tentokrát vše. Pokračovat budu asi až po Vánocích. Děkuji za pozornost.

Petr Smrčka


6.1.2019

V roce 2018 jsem na kolejišti docela pracoval.

V 1.polovině roku jsem zapojil detektory obsazení na vnějším okruhu. Nyní mám téměř všechny koleje na kolejišti zapojené přes detekci obsazení a všechny funkční vyhybky spínané DCC dekodéry.

Dále jsem konečně zakoupil licenci na program Railroad and co. v.9 Silver. Od té doby už nejsem omezen časem (demoverze odpojovala napájení kolejiště po 15 minutách) a tak jsem mohl řádně zkalibrovat všechny používané lokomotivy. Zakoupením licence a zapojením detektorů obsazení mohu plně využívat vlastností počítačového řízení kolejiště.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.17 Layout kolejiště v programu Railroad & co

Pár informací o řízení kolejiště naleznete ve starších aktualitách - viz.: 17.2.2017

Mnoho užitečných informací o problematice řízení kolejiště počítačem a o samotném programu Railroad and co. naleznete na stránkách Martina Pinty. Také já jsem z těchto stránek čerpal inspiraci a velmi si jich cením.

Poslední dobou se na kolejišti jezdí celkem pravidelně. Je nutné říci, že jak se kolem mě narodily příbuzným a známým děti, tak jsem se v očích okolí změnil z podivína, který si hraje s vláčky, na hodného strejdu. :-) Také mojí 3leté dceři se mašinky velmi líbí; většinu lokomotiv už umí i pojmenovat :-) A tak se s kolejištěm jezdí v posledních měsících několikrát týdně. Musím říci, že mám z kolejiště docela radost, protože se ukazuje, že digitalitzace a všechny ty výměny kolejí měly smysl, protože kolejiště je nyní docela spolehlivé - různá vykolejení a nehody jsou poměrně vzácné.

Před Vánocemi proběhla větší odstávka na kolejišti, během které jsem pracoval v prostoru nádraží Kamenice.

Po několika letech dozrál čas na výrobu nového ostrovního nástupiště. To staré bylo částečně odstraněno při stěhování kolejiště a zbytek zmizel loni při výměně kolejí na pravém zhlaví.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.18+19 Příprava prostoru nástupiště po začištění a odstranění různých zbytků lepidel a posypů.

Nástupiště jsem vyřezal ze zbytků desek plovoucí podlahy - desky mi vyhovovaly svojí tloušťkou.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.20+21 Vlevo je prostor během pečlivého vyměřování a vpravo po přilepení a přišroubování nástupiště.

Nástupištní hrany jsem udělal z kartonu, do kterého jsem naznačil skalpelem a vyryl propiskou náznak panelů. V podstatě jsem postupoval obdobně jako při stavbě zastávky u tunelu (viz níže), akorát že tam jsem karton rozřezal na jednotlivé panely, zatím co tady jsem panely pouze naznačil. Na rozdíl od zastávky vypadá nástupiště méně zanedbaně, což byl důvod ve změně postupu.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.22 Jeden z mnoha kartonových pásků s naznačenými spárami mezi panely.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.23+24 Nástupiště po nalepení kartonových pásků.

Následně jsem nástupiště natřel barvou - imitace betonu od Agamy (tuším).

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.25 Nástupiště po natření do barvy betonu.

Do prostřední části nástupiště patří nalepit nějaká imitace dlažby - zámkovka nebo dlaždice, podle toho co seženu.

Dále jsem pracoval na krajině v okolí pravého zhlaví. Vytvořil jsem svahy v okolí nádraží + opěrnou zeď u ovládacího panelu. Do nového prostoru jsem zakomponoval rozvaliny stavědla, které jsem odpáral z kolejiště před úpravou zhlaví. Terén jsem v této části kolejiště vytvořil ze styroduru, který jsem polepil novinami.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.26+27 Nově vytvořený terén v okolí pravého zhlaví.

Po důkladném proschnutí jsem vše přetřel hnědým Balakrylem. Tento krok provádím pro srovnání vzhledu podkladu před posypem trávou, aby někde neprosvítala bíla.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.28+29 Po natření Balakrylem. V tomto stavu je tato část kolejiště připravena na zaštěrkování a posyp.

Následně jsem doplnil některé detaily - kabelové šachty, betonové obrubníky okolo přestavníků a námezníky. Dalším krokem bylo štěrkování.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.30 Pravé zhlaví v průběhu štěrkování.

Po zaštěrkování jsem nalepil přesátou hlínu. Potom jsem nalepil trávu na svahy a různé trsy do prostoru nádraží. Do okolí ruin stavědla a na část svahů jsem nalepil foliage imitující vysokou trávu. Ještě to bude chtít patinu kolejnic, a celkové zaprášení. A dále také doplnit nějaké keře kolem stavědla.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.31 Zhlaví po zaštěrkování, zahlínění a v počátcích zatravňování.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.32 Prozatímní finální podoba zhlaví. Ještě to bude chtít patinu kolejnic, a celkově zaprášit.

Zároveň jsem nalepil hlínu a trávu do prostoru kolem tunelu v rohu kolejiště. Prostor zastávky bude chtít ještě doplnit o nějaké ty trsy. Do svahu u tunelu patří nalepit foliage a nějaký ten keřík. Nad tunelem by měl vyrůst les.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.33 Zastávka po nalepení hlíny.

V kamenickém nádraží jsem chtěl mít nadchod. Nejvíce se mi líbila stavebnice od Auhagenu. Bohužel nadchod je pouze jen nad dvě koleje, a proto jsem ho musel upravit.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.34 Nadchod - rozměřovací fáze.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.35+36 Prodloužení nadchodu. Je třeba říci, že ty výztuhy mi úplně nevyšly, ale stejně jsou zespodu, takže nebude na ně vidět.

Hotový nadchod je vyfocen na obrázku 32.

Jak jsem již psal, poslední dobou ukazuji vláčky hodně dětem. Z toho důvodu jsem v přední části kolejiště přidělal plexisklovou zástěnu.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.37 Nejen kvůli nenechavým dětským ručkám přibyla v přední části kolejiště plexisklová zástěna.

Jako vždy na konci výluky na kolejišti následuje vysávání a čištění. Při té příležitosti sundám z kolejiště vše, co není přidělané - domečky, auta a různé detaily. Pak kolejiště vysaju vysavačem - zejména prostor koleji a větší volné plochy. Všechny koleje přejedu čistící gumou od Roca a pak všechny koleje přejedu prstem s hadříkem namočeným v lihu. Je to pakárna, ale je to nutné. Od té doby, co pravidelně čistím koleje, nemusím tolik čistit kolečka lokomotiv a vagónů (u některých strojů vůbec - také velmi záleží na materiálu koleček). Předchozí informace jsou samozřejmě určeny jen pro začátečníky. Poslední fází je ometení prachu z domečků štětečkem před jejich opětovným umístěním.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.38 Kolejiště bez domečků během úklidu.

Následuje několik fotek současného stavu kolejiště.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.39+40 Současný stav kolejiště.

A to je pro tentokrát vše. Co je v plánu do budoucna? Plánuji rozšíření skrytého nádraží a položení koleje lokální tratě. Následně bych mohl nahrubo udělat krajinu u levého zhlaví kamenického nádraží a v oblasti skrytého nádraží. Doufám, že alespoň část zrealizuji v roce 2019. Až něco dalšího na kolejišti přibude, tak samozřejmě o tom zase napíši. Děkuji za pozornost.

Petr Smrčka


14.3.2018

Po novém roce jsem pracoval na krajině okolo tunelu v rohu kolejiště. K tvorbě krajiny požívám již léta osvědčený postup - viz návod - Jak na terén.

Z vlnitého kartonu jsem vytvořil boky budoucího krajinného útvaru. Na vytvořený skelet jsem nalepil cca centimetr široké kartonové pásky - prvně ve směru vrstevnic a následně pak kolmo na vrstevnice. Vše jsem lepil tavným lepidlem.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.1+2+3 Postup tvorby terénu.

Část krajiny za tratí jsem vytvořil z pěnového polystyrénu.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.4 Část krajiny za tratí jsem vytvořil z polystyrénu.

Následně jsem, za použití disperzního lepidla, nalepil na kostru krajiny kousky novin cca 5 x 5 cm veliké (respektive reklamních letáků). Lepil jsem v několika vrstvách, dokud výsledná krajina nebyla rovná a pevná dle mých představ. Po dokonalém proschnutí jsem vše přetřel hnědým balakrylem. Následovat už bude tráva, ale to až někdy příště.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.5+6+7 Terén po nalepení vrchní vrstvy z nastříhaných novin a po nabarvení.

Koncem ledna jsem začal předělávat pravé zhlaví Kamenické stanice. Po důkladném :-) rozměření následovalo trhání kolejí.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.8+9+10 Rozměřování a demolice původního zhlaví.

Po demoličních pracech následovalo další důkladné rozměření. Před pokládkou nových kolejí a výhybek jsem musel nastavit desku kolejiště a vytvořit otvory pro přestavníky.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.11+12 Rozměření kolejí a vyřezání otvorů pro přestavníky.

V rámci "truhlářských" prací jsem odstranil příčky v poličce pod ovládacím panelem, které sloužili původně jako výztuhy. Mezi těmito příčkami byla původně umístěna 3 trafa FZ1, ale to bylo ještě v době analogového provozu. Nakonec zde zbylo jedno trafo, které jsem nyní přesunul pod panel. V nově vytvořeném prostoru bude umístěna počítačová klávesnice.

Protože jsem protáhl nádraží až nad programovací kolej, která tímto ztratila tak trošku smysl, tak jsem musel prodloužit programovací kolej. Programovací kolej po prodloužení zasahuje do prostoru budoucí klávesnice, při programování se klávesnice bude muset vyndávat. Je to nepraktické, ale jinak to asi nepůjde. Programovací kolej mám z retro důvodu udělanou ze starých plechových kolejnic Piko, dokonce jsem tam vložil jednu i s papírovými pražci. To jen pro připomínku toho, po čem jsme také jezdily.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.13+14 Nastavená část kolejiště a prodloužená programovací kolej.

Následně jsem připevnil nové koleje a výhybky.

.
Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.15+16 Celkové pohledy na zkompletované zdraví.

Přestavníky výhybek jsem připojil ke spínacímu dekodéru Lenz LS150. V rámci drátenické činnosti jsem přezapojil ovládání části výhybek na levém zhlaví z provizorního ovládání přepínači na další LS150. Od této chvíle mám veškeré funkční výhybky na kolejišti ovládané digitálně.

Jen pro zajímavost. Na kolejišti mám 6 výhybek ve skrytém nádraží, 11 výhybek na levém a 7 výhybek na pravém zhlaví Kamenické stanice. Všechny tyto výhybky jsou nové od firmy Peco. Z 24 výhybek je 19 obyčejných, 2 obloukové, 3 angličany. Většinu výhybek dneska mohu ovládat přes počítač, zatím nemám zapojené přestavníky pro přejezd z liché na sudou skupinu, také je bez přestavníku výhybka na vlečku a výhybka do šturcu. Zbývá mi ještě vyměnit výhybky v nádraží Kamenice město (nádraží vzadu), celkem 5 výhybek, ale tam to bude součástí kompletní přestavby této části kolejiště, která proběhne asi v další pětiletce.

Klávesnice slouží k přímé volbě vlakových cest v programu Railco. Většinou jezdím přes plány, takže se to moc nevyužije, ale při různých zkouškách se to může hodit.

To je z dnešní aktualizace všechno. Nyní mě čeká zapojení detektorů obsazení, ale to až někdy v budoucnu.

Petr Smrčka


AKTUALITY Z LET 2015-2017
AKTUALITY Z ROKU 2014
AKTUALITY Z LET 2010-2013
AKTUALITY Z LET 2008-2009
AKTUALITY DO ROKU 2008


POPIS mého kolejiště
AKTUALITY na mém kolejišti <
HISTORIE mého kolejiště

<  ZPĚT