MOJE KOLEJIŠTĚAutor kolejiště

Petr Smrčka

Měřítko kolejiště

H0

Popis kolejiště

Popis kolejiště odpovídá stavu před stěhováním kolejiště v roce 2013. Fotografie kolejiště byly pořízeny cca kolem roku 2008. Stav po stěhování je do textu dopsán kurzívou. Pokud vás zajímá aktuální dění na kolejišti sledujte aktuality.

Námětem mého kolejiště je hlavní dvoukolejná trať, která prochází kopcovitým terénem. Na kolejišti jsou dvě viditelné stanice. Větší stanice se jmenuje Kamenice a nachází se v přední části kolejiště. Z této stanice vede hlavní trať na dvě strany doleva a doprava. Trať vedoucí doprava pokračuje přes krátký tunel do stanice Kamenice - město a pak dále přes most do tunelu, kde se nachází vratná smyčka (dnes trať za mostem končí, smyčka chybí). Trať vedoucí doleva pokračuje přes provizorní most na budoucí novou část kolejiště (dnes trať za zhlavím končí). Zatím je zde vytvořena pouze druhá, provizorní vratná smyčka, aby bylo možné kolejiště alespoň částečně provozovat. Hlavní trať tedy tvoří tzv."falešnou dvoukolejku" (psí kost). Hlavní trať bude v budoucnu elektrifikována, zatím jsou troleje pouze v zadní části kolejiště. Ze stanice Kamenice ještě odbočuje lokální jednokolejná trať.

Stanice Kamenice má 6 kolejí, mezi hlavními kolejemi se nachází ostrovní nástupiště. Nástupiště u výpravní budovy slouží pro vlaky lokální tratě. Ke stanici bude patřit i menší depo, sloužící původně lokální dráze. Do stanice ústí vlečka do uhelných skladů.

Nádraží Kamenice - město má pouze jednu kolej v liché a dvě koleje v sudé kolejové skupině. Není zde umožněno přejíždění vlaků mezi kolejovými skupinami. Ke stanici patří skladištní kolej a vlečka do budoucího závodu (stále ještě nevím jakého, ale pravděpodobně to bude silo a kovošrot).

Mezi tratí se nachází malé městečko se stejným názvem jako přilehlé stanice - Kamenice. Městečko má kostel, školu, hospodu a spoustu obchodů. V centru se nachází náměstíčko s funkční kašnou.

Na kolejišti se neustále pracuje. Nakonec může být vše úplně jinak. Pokud chcete vědět víc o současném dění na kolejišti navštivte stránku AKTUALITY na mém kolejišti.

Schéma kolejiště

Fotogalerie

Čísla fotek odpovídají šipkám ve schématu.


Zde jsou jednotlivé pohledy k šipkám:
1. Kliknutím se obrázek zvětší
Celkový pohled na kolejiště ze předu.
2. Kliknutím se obrázek zvětší
Celkový pohled na kolejiště ze předu.
3. Kliknutím se obrázek zvětší
Celkový pohled na kolejiště ze předu.
4. Kliknutím se obrázek zvětší
Celkový pohled na kolejiště z nadhledu.
5. Kliknutím se obrázek zvětší
Pohled na kolejiště ze zadu.
6. Kliknutím se obrázek zvětší
Pohled na pravou část kolejiště s lesem.
7. Kliknutím se obrázek zvětší
Uprostřed náměstíčka je kašna. Za ní je vidět radnice. Hodiny na věži radnice jsou funkční.
8. Lokomotiva 710 603.Kliknutím se obrázek zvětší
Tatáž fotka, ale s funkční kašnou.
9. Kliknutím se obrázek zvětší
Nádraží Kamenice.
10.Kliknutím se obrázek zvětší
Bílý dům na náměstí je škola, v pozadí je vidět malé náměstí s kostelem.
11.Kliknutím se obrázek zvětší
Rosnička 710.603 na vlečce do uhelných skladů.
12.Kliknutím se obrázek zvětší
242.269 s nákladním vlakem na zhlaví stanice Kamenice.
13.Kliknutím se obrázek zvětší
Tunel a nad ním les se zříceninou hradu.
14.Kliknutím se obrázek zvětší
Pohled na kostel.
15.Kliknutím se obrázek zvětší
Činžovní domy ze zadu.
16.Kliknutím se obrázek zvětší
Činžovní domy ze zadu.
17.Kliknutím se obrázek zvětší
242.269 vyjíždí z tunelu.
18.Kliknutím se obrázek zvětší
Rosnička 710.603 u výjezdu z tunelu.
19.Kliknutím se obrázek zvětší
Rodinné domky.
20.Kliknutím se obrázek zvětší
Rodinné domky.
21.Kliknutím se obrázek zvětší
Malé náměstí s činžovními domky.
22.Kliknutím se obrázek zvětší
Plecháč 242.269 s nákladním vlakem.
23.Kliknutím se obrázek zvětší
Brejlovec 750.275 se soupravou Bpjo.
24.Kliknutím se obrázek zvětší
Zadní nádraží.
25.Kliknutím se obrázek zvětší
Zadní nádraží v noci.
26.Kliknutím se obrázek zvětší
Les a zřícenina hradu.
27.Kliknutím se obrázek zvětší
Zadní nádraží - pohled od tunelu.
28.Kliknutím se obrázek zvětší
Zadní nádraží v noci - pohled od tunelu.
29.Kliknutím se obrázek zvětší
Zadní nádraží.
30.Kliknutím se obrázek zvětší
Náklaďák v serpentinách.
31.Kliknutím se obrázek zvětší
Provizorní vratná smyčka.

Videa

Videa z provozu kolejiště. Videa jsou ve formátu *.mov, velikost cca 2-5 MB.

Kliknutím se otevře video
Video jízdy náklaďáku z provozu
Faller Car-systému
Kliknutím se otevře video
Video pomalého přestavení vyhybky systému MemoryWire

Technické údaje

Na kolejišti zkušebně používám také Faller Car-systém. Jde o systém, který umožňuje pohyb silničních vozidel po kolejišti. Zatím mám hotovou jednu trasu, kde autíčka jezdí. V budoucnu by mohla přibýt druhá trasa pro linkový autobus, který bude zastavovat na zastávkách.

Při stavbě kolejiště jsem z počátku používal klasické posypy z pilin, ale záhy jsem přešel na profesionální posypy. Nyní používám různé druhy imitací trav - takzvané statické trávy, foliage, někdy je kombinuji i s drceným molitanem. Snažím se používat kombinace různých druhů materiálu, aby kolejiště nevypadalo příliš uměle.

Na kolejišti používám digitální systém firmy Lenz. Digitál zatím používám pouze pro ovládání lokomotiv (trakci), vyhybky, semafory a další příslušenství ovládám analogově. U analogového ovládání příslušenství už asi zůstanu. Ovládání kolejiště je v současné době velmi provizorní, protože ovládací pult ještě stále není úplně hotov (ovládání kolejiště je toho času nefunkční – odpojeno při stěhování).

32.Kliknutím se obrázek zvětší
Rozpracovaný ovládací panel a ovladače (zleva LH90, LH100 a Compact).
33.Kliknutím se obrázek zvětší
Digitální centrála se zesilovačem LZV100, zesilovač LV100 a centrála LZ100.
34.Kliknutím se obrázek zvětší
Přestavník s drátkem MemoryWire.

Kolejivo na mém kolejišti je profilové od různých výrobců. Výhybky používám nejčastěji PILZ dále pak ROCO-LINE a na nové části kolejiště hodlám používat výhybky PECO. Na většině viditelných úsecích používám flexi koleje TILIG a v menší míře také ROCO a nově také anglické kolejivo PECO. Ve stanici Kamenice jsou koleje s betonovými pražci, které vyráběla MALÁ ŽELEZNICE. Jistým problémem takovéto směsice různých druhů kolejiva je různá barva kolejí - od mosazných kolejnic po měděné. Tohoto problému jsem se obával, že to nebude vypadat dobře, ale po napatinování boků kolejnic se tento problém naštěstí minimalizoval.

Samostatnou kapitolou jsou přestavníky u výhybek. Kolejivo PILZ, jsem sehnal všude možně za malé peníze, ale bez přestavníků. Proto jsem začal vymýšlet, co s tímto problémem. Nakonec jsem po různých zkouškách a pokusech začal využívat k přestavování výhybek přestavníky s paměťovým drátkem MemoryWire. Tyto přestavníky mají jednoduchou konstrukci, relativně nízkou cenu a pomalý chod jazyků. Více o těchto a dalších přestavnících se dočtete ve článkuPřestavníky v H0. U části vyhybek používám přestavníky ROCO, u vyhybek PECO budu používat originální přestavníky.

Jak již bylo uvedeno kolejiště není zdaleka hotové (a asi ani nikdy nebude). Předně není hotové ovládání. Také krajina není hotová, na některých místech je to vidět více, jinde méně. I tam, kde je krajina téměř hotová patří v budoucnu doplnit různé stromky a keře, nebo statická tráva. Patiny na kolejišti též přibude.

Statistické údaje

Některé statistické údaje o kolejišti
Rozměry kolejištěcca 3,4×2,2m (?)
Délka trati (po hlavních kolejích)cca 25m
Počet vyhybek16ks obyčejné
2ks angličany
1ks trojcestná
1ks velké křížení
Počet budov35ks
Počet stromůcca 120ks jehličnatých
cca 50ks listnatých
+ keře
Faller Car-systém jedna trasa, délka cca 6m

Budoucnost

Po přestěhování kolejiště přišly na řadu nové plány do budoucna. Důvodem je zejména to, že je nově poněkud jiná dispozice místnosti. Dříve byla provedena jedna vratná smyčka do sousední místnosti, to teď již nebude možné, a proto je nutné vymyslet nové vedení tratí.

35.Kliknutím se obrázek zvětší
Kolejište po nastěhování do nové místnosti. Uprostřed je vidět přidaná 20cm část.
36.Kliknutím se obrázek zvětší
Kolejište po nastěhování do nové místnosti. Uprostřed je vidět přidaná 20cm část.
37.Kliknutím se obrázek zvětší
V předním nádraží jsem již doplnil chybějící koleje.

Plánovaný nový budoucí stav představuje následující obrázek, tentokrát jsou na něm červeně naznačeny i zdi místnosti, kterou mám k dispozici

Po přestavbě by mělo vzniknout také nové skryté nádraží.

Jestli vás stránka o mém kolejišti zaujala můžete se podívat ještě na stránky s aktuálním děním a historií na mém kolejišti.


POPIS mého kolejiště <
AKTUALITY na mém kolejišti
HISTORIE mého kolejiště

<  ZPĚT