MOJE KOLEJIŠTĚ - AKTUALITY

1.2.2023

V roce 2022 jsem toho na kolejišti mnoho nestihl. Pokud jsem něco dělal, tak spíše drobné úpravy a ladění v Train Controleru (Railco). Ale dost jsem si zamodelařil při stavbě lokomotivy 210.027; o tom více na konci aktualit.

Mezi úpravy, kterými jsem se zabýval, patří i úprava trojcestné výhybky ve skrytém nádraží. Výhybku jsem do skryťáku instaloval na jaře 2020, ale nějak se mi jí nepodařilo rozchodit v programu Train Contoler - Railroad & co. a proto jsem jí používal pouze jako dvoucestnou.

Nicméně i tak s ní byly potíže. Většina lokomotiv výhybku bez problému přejela, ale některé stroje se na ní zastavovaly. Začal jsem proto pátrat po příčině. Výhybka má tzv.napájené srdcovky, což znamená, že srdcovky a křídlové koleje jsou napájené přes jazyky výhybky a jsou odizolovány od okolních kolejí. Takto to mám u všech výhybek PECO a za několik let se vyskytl problém snad jen jednou. V tomto případě to bylo ale trošku jinak. Jazyky totiž napájely pouze prostření srdcovku, obě krajní byly odizolovány. Výsledkem bylo, že nenapájený úsek byl dlouhý cca 7cm - viz.červeně vyznačené čáry na obrázku níže (přerušení jsou označena červenými šipkami). Napájení výhybky jsem upravil tak, že jsem zrušil izolovaná místa mezi jazyky a srdcovkami a posunul o několik cm izolované místo na křídlových kolejích v odbočných větvích (nové přerušení označeno zelenou šipkou). Nyní to funguje tak, že krajní srdcovky jsou napájeny v případě jízdy rovně přes jazyky - tím se nenapájený úsek zcela odstranil. V případě jízdy do odbočky je nyní nenapájený úsek dlouhý cca 4cm. Po úpravě je výhybka sjízdná pro všechny lokomotivy všemi směry (alespoň to tak zatím vypadá).

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.70+71 Trojcestná výhybka PECO ve skrytém nádraží.

Když už jsem měl sjízdnou výhybku, tak jsem se znovu začal trápit s ovládáním pomocí Train Controleru. Jak jsem již v dřívějších aktualitách popisoval, přestavování výhybky je závislé na pořadí přestavení. Výhybka má totiž 2 přestavníky a 4 jazyky. Zjednodušeně se dá říci, že má jazyky vnější a vnitřní, vnější se opírají o kolej a vnitřní o vnější jazyky. Pokud se pokusím přestavit vnější jazyk o který se opírá vnitřní, tak se výhybka nepřestaví. A toto je potřeba nějak vysvětlit programu…

Nakonec se to povedlo. Uvedu, spíše pro zajímavost, jak jsem to vyřešil. Trojcestná výhybka v layoutu je bez připojení ke kolejišti, dále jsem vložil 3 Flagmany a 2 pomocné výhybky, které jsou mimo trať a mají přestavníky připojené k digitálnímu systému. Pro každý směr trojcestné výhybky je jeden Flagman, každá "pomocná výhybka" ovládá jeden z přestavníků trojcestné výhybky. Funguje to tak, že po přestavení trojcestné výhybky v layoutu Train Controleru, dojde k aktivování jednoho ze tří Flagmanů (záložka spoušť) a ten pak spustí sekvenci přestavování (záložka operace). Může to vypadat složitě, ale je to celkem jednoduché a hlavně to funguje.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.72 Zapojení v Train Controleru.

S plným zprovoznění trojcestné výhybky se velmi zlepšila propustnost skrytého nádraží. Vlaky v závislé trakci teď nemusí čekat na uvolnění kolejí ve skrytém nádraží, ale mohou projet bokem po lokální trati. Za mě super, takhle jsem to původně plánoval.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.73+74 Fotky odkrytého skryťáku. Bez vlaků a s odpočívajícími vlaky.
V září 2022 se objevil, nikým nečekán, model lokomotivy 498.104 - Albatros. Podařilo se mi ho objednat ještě v první vlně a tak model od Trixe záhy v říjnu dorazil.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.75 Lokomotiva 498.104 - Trix.

Z modelu jsem měl velikou radost a vlastně mi jí ani moc nepokazila skutečnost, že mašinka nedokázala objet ani celé kolejiště. Model firmy Märklin / Trix je vyroben s určitými vzhledovými kompromisy tak, aby byl bez problému použitelný v provozu na kolejišti. Takže nemá zásadní problém s průjezdem oblouky, výrobce uvádí minimální průjezdný poloměr oblouku R437mm, při testech od kolegů modelářů se zjistilo, že dokáže projet i oblouky R360. Vzhledem k tomu, že na hlavní dvoukolejce nemám menší oblouk než 450mm tak jsem nepředpokládal, že by měl být s provozem problém. Ale problém nastal. Nicméně né kvůli poloměrům oblouků, ale kvůli zlomům nivelity. Při stavbě kolejiště jsem na několika místech udělal poněkud ostřejší zlomy (nedopatřením) a teď se mi to vymstilo. A tak musela nastoupit traťovka a úseky opravit.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.76+77 Na obrázku vlevo je pěkně vidět 1.problematické místo - lokomotiva má na zlomu některá dvojkolí ve vzduchu. Na obrázku vpravo totéž místo po opravě.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.78-80 Druhé problematické místo. Před opravou, během opravy a po opravě.

Po opravě 2 problematických míst na jednom z okruhů na hlavní trati je model už bez problémů použitelný v provozu.

Koncem roku 2022 se na kolejišti objevil ještě jeden pěkný přírůstek - žehlička 210.027. Tento model jsem postavil z leptu, není sice stále ještě 100% hotov (chybí zasklení kabiny a světla), ale i tak udělá spoustu parády. O stavbě tohoto modelu snad v brzké době napíši krátký článek (a hlavně to snad dodělám).

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.81+82 Žehlička 210.027 ČD.

To je z dění na kolejišti asi tak vše. Kolejiště slouží k mé spokojenosti a ke spokojenosti dětí. A o to hlavně jde.

Příští aktualizace by mohla přinést zase nějaké to budování, protože už jsem si objednal materiál. Chtěl bych upravit výpravní budovu v hlavním nádraží a dokončit okolí nádražní budovy. O výsledcích snažení snad ještě letos poreferuji.

Petr Smrčka12.12.2021

Vítám čtenáře u předvánočních aktualit a pravděpodobně i posledních v roce 2021. Práce na kolejišti postupovaly i v minulých měsících.

Nainstaloval jsem trolejové vedení v části tratě od bezejmenné zastávky (no, budu muset nějaké jméno vymyslet) směrem k oknu. Celkem jsem nainstaloval přes 2m trolejového vedení na dvoukolejné trati.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.50-52 "Výkopové práce" při budování základů sloupů. Patky sloupů jsem musel podložit cca 5mm vysokými kousky překližky, protože trolej vycházela poněkud nízko. Výrobce zřejmě nepočítá se štěrkovým ložem.

Trolejové vedení pochází od výrobce Viessman.Podobné sloupy se u nás vyskytují, ale nejsem si úplně jistý tím, jestli zrovna na střídavé trakci. Krajní sloupy u zastávky budou chtít nahradit nějakými robustnějšími (např. s imitací napínání troleje), protože v současnosti jsou tyto krajní sloupy (před vyjímatelnou částí kolejiště) poněkud ohnuté.

Nyní mám na kolejišti cca 4m elektrifikované dvojkolejné tratě. V prostoru zastávky jsem vynechal troleje u 2x3 polí a to z důvodu snazšího přístupu ke skrytému nádraží.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.53+54 Fotky celého elektrifikovaného úseku.

Po instalaci trolejí jsem dokončil krajinu okolo hlavní trati. Doplnil jsem různé trávy, křoviny a lehce zahustil les nad tunelem.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.55 Téměř hotová krajina kolem hlavní tratě.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.56+57 Fotky laminátek pod trolejí.

V rámci prací na kolejišti jsem nainstaloval návěstidla na levém zhlaví stanice Kamenice. Začal jsem pečlivým rozměřováním - ověřování profilum, následně vrtáním děr pro patky (zde jsem si poněkud zanadával, protože výroba čtvercových děr mě poněkud otravovala) a ve finále elektrickým zapojením návěstidel.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.58 Výroba čtvercových otvorů pro šachty návěstidel.

Návěstidla jsem zapojil k dekodéru pro návěstidla DCC - 8sem-uni, stejně jako předchozí návěstidla na kolejšti. Následovalo programování v TC od Railroad&co. Po programování předchozích návěstidel jsem už věděl jak na to, a tak programování a zprovoznění byla otázka chvíle.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.59 Návěstidla jsem zapojil k dekodéru pro návěstidla DCC - 8sem-uni.

Druhé zhlaví ve stanici udělám stejně, ale pro zadní stanici (Kamenice-město) uvažuji o zakoupení návěstidel + dekodéru S-com. Ale to je spíše vzdálená budoucnost, protože před tím proběhne modernizace zadní stanice - výměna výhybek.

Po montáži návěstidel jsem ve stanici nainstaloval několik lamp.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.60+61 Kamenická stanice s novými lampami a návěstidly

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.52-64 Kamenická stanice s novými lampami a návěstidly.

Poslední "bílé místo" na levém zhlaví bylo v okolí kusé koleje, která nebyla nijak zakončená. Ze zbytků kolejnic jsem sletoval šturc a osadil ho do kolejiště.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.65+66 Ze zbytků kolejí jsem sletoval šturc a osadil ho do kolejiště.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.67+68 Celkové pohledy na kolejiště.

A to je pro tentokrát vše. Mám radost z dokončované krajiny, kolejiště se pěkně plní. Co dál? Rád bych se vrhnul do křižovatky u kostela. Je tam prázdné místo uprostřed kolejiště a nepůsobí to dobře. Ale třeba bude vše úplně jinak, mám nějaké další rozpracované projekty - rozestavěnou lokomotivu, rozebrané auto v garáži… Uvidí se.

Těm, kteří dočetli až sem, bych chtěl popřát Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022. Děkuji Vám za přízeň a těším se na ní i v příštím roce.

Petr Smrčka2.10.2021

Po prázdninové přestávce jsem se opět dostal k modelařině. Pokračoval jsem v krajinotvorbě v rohu kolejiště.

Prvním úkolem bylo zhotovit tunelový portál a přilehlé opěrné zdi. Kromě toho jsem ještě zhotovil propustky a pár drobných detailů. Tyto prvky, jsem jako již obvykle, vyrobil ze styrodurové desky, do které jsem vyrýval cihly a kameny. Postup je tedy stejný jako minule, detaily jsou popsány v popiscích u obrázků. S výsledkem jsem spokojený, je třeba ovšem přiznat, že výsledek je poněkud hrubší, než v případě továrních výrobků, na druhou stranu je to ruční práce a "hand-art" se prý dneska cení.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.20-22 Výroba opěrné zdi. Z kartonu jsem si připravil šablonu, na kterou jsem rozkreslil budoucí design zdi. Jednotlivé kusy jsem vyřezal ze styroduru a doplnil kousky továrního výrobku (Noch). Vše jsem nalepil na připravený karton a po zaschnutí vyryl reliéf jednotlivých kamenů.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.23 Zkušební osazení zdi a portálu do terénu.

Poté probíhalo barvení a patinace.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.24+25 Povrchová úprava. Jako první stříkám základovou barvou (Surface primer), kvůli ochraně styroduru před naleptáním. Následně stříkám šedou akrylovou barvou.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.26+27 Patina. V první řadě patina olejovými barvami - celé natřu hnědými odstíny olejové barvy a pak postupně utírám, dokud nezůstane barva pouze v prohlubních. Při stírání si pomůžu sikativem, nebo terpentýnovým olejem. Následně dodělám detaily prachovými pigmenty. Nakonec přelakuji matným lakem.

Následovalo nalepení zdí a tunelu do krajiny kolejiště, dále pak tmelení a natírání terénu.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.28+29 Opěrné zdi po nalepení do kolejiště a dotmelení okolní krajiny.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.30+31 Po sjednocení podkladové barvy.

Po proschnutí jsem se konečně mohl pustit do finálního dokončení krajiny.

První na řadu přišel posyp pískem, hlínou a statickou trávou. Na větší plochy (zejména ty, kde už nebude další vrstva vysoké trávy) jsem aplikoval statickou trávu pomocí statikovače - stavěče trávy pomocí statické elektřiny (upravená elektrická plácačka na mouchy).

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.32-34 Krajina po aplikaci posypu pískem, hlínou a statickou trávou.

Dalším krokem bylo nalepení vyšších travin a drobného roští. K tomu jsem použil foliage Model Scene (nízké křoví, sečená louka, mokřad, a nějaké zbytky). Foliage stříhám na menší kousky a kombinuji různé druhy vedle sebe. Přijde mi to tak hezčí, než jednolitá plocha.

Dále jsem vysázel cca 40 jehličnatých stromků. V prostoru nad tunelem (mezi lokální a hlavní tratí) patří les ještě zahustit, ale protože chci ještě doplnit troleje u trati vzadu, potřebuji na to kolem trati volný prostor.

Doplnil jsem návěstidla a další detaily kolem lokální trati.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.35-37 Téměř hotová krajina kolem lokální tratě.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.38-40 Několik detailních fotek z nově dokončené části kolejiště.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.41+42 Několik detailních fotek z nově dokončené části kolejiště.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.43+44 Několik detailních fotek z nově dokončené části kolejiště.

Po focení jsem namontoval zpět ochranná plexiskla. Popravdě, moc se mi to s nimi nelíbí, ale jsou nutné kvůli návštěvám dětí a i já dokážu svou neohrabaností občas něco urazit. Ochranná skla jsou tedy nutností.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.45 Roh kolejiště po doplnění ochranných plexiskel.

Ještě patří doplnit listnaté stromy a keře. Zatím jsem umotal asi 30 koster stromků, ale nemám foliage - tak snad časem.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.46 Nové troleje.

Alespoň že mi dorazily objednané díly pro výstavbu trolejového vedení. Další činností na kolejišti bude elektrifikace hlaví tratě - úsek od zastávky k oknu. Rád bych to zvládl do Vánoc, takže o tom poreferuji v rámci dalších aktualit ze stavby kolejiště.

Petr Smrčka9.2.2021

Tak jako každým rokem, jsem se ke konci roku s příchodem zimy vrátil k modelaření.

Pracoval jsem na dokončování krajiny v rohu kolejiště. Ze styrodurových desek jsem vyřezal tunelový portál a opěrnou zeď. Do styrodurových destiček jsem následně vyryl propiskou kameny. Následovalo stříknutí základovou barvou (Surface primer) a nastříkání šedou akrylovou barvou. Pak patina - olejové barvy + prachové pigmenty a na závěr fixace matným lakem.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.1-3 Výroba tunelového portálu a opěrné zdi.

Následně jsem pracoval na krajině v okolí tunelu. Po tmelení následoval nátěr hnědým Balakrylem a posyp hnědým jehličím. Následně jsem vysázel kousek lesa. Bohužel mi došel materiál - stromky i foliage, takže na další pokračování budu muset počkat.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.4-6 Práce na krajině v okolí tunelu.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.7 "Výsadba" minilesa nad tunelem.

Pracoval jsem i na krajině o kousek dále. Vyasfaltoval jsem silnici u přejezdu, nalepil štěrk do polních ces, nalepil trávu a doplnil nějaké detaily v okolí budoucího strážního domku.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.8 Mírný pokrok na krajině v okolí strážního domku.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.9 Celkový pohled na část kolejiště.

Když si s dětmi hrajeme s kolejištěm, tak občas jezdíme i po tmě. Dětem se líbí, jak svítí vláčky, lampičky a domečky. Nicméně je potřeba říci, že v tomto směru mám na kolejišti určité slabiny - nějaké lampy po ulicích sice mám, ale moc ne. Abych trochu napravil situaci, tak jsem z Aliexpresu objednal 20 lampiček. Nic moc jsem od toho nečekal, ale o to víc mě lampičky, které asi po čtvrt roce dorazily, překvapily. Za cenu cca 15Kč/ks i s dopravou jsou moc pěkné a pěkně svítí.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.10+11 Lampičky z Aliexpresu.

9 lamp jsem rozmístil po kolejišti.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.12+13 Ulice s nově osazenými lampami ve dne a v noci.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.14+15 Kolejiště ve dne a v noci.

Minulý rok jsem rozšířil vozový park několika novými modely, největší radost jsem měl ovšem z laminátek. V létě jsem si koupil laminátku od Techimage, koncem roku dorazila laminátka od Pika. Obě mašinky jsou nádherné. Více o modelech pravděpodobně napíši v samostatném článku.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.16+17 Laminátky na kolejišti.

To je pro tentokrát vše. Děkuji Vám za přízeň

Petr Smrčka


AKTUALITY Z LET 2018-2020
AKTUALITY Z LET 2015-2017
AKTUALITY Z ROKU 2014
AKTUALITY Z LET 2010-2013
AKTUALITY Z LET 2008-2009
AKTUALITY DO ROKU 2008


POPIS mého kolejiště
AKTUALITY na mém kolejišti <
HISTORIE mého kolejiště

<  ZPĚT