MOJE KOLEJIŠTĚ - AKTUALITY

6.1.2019

V roce 2018 jsem na kolejišti docela pracoval.

V 1.polovině roku jsem zapojil detektory obsazení na vnějším okruhu. Nyní mám téměř všechny koleje na kolejišti zapojené přes detekci obsazení a všechny funkční vyhybky spínané DCC dekodéry.

Dále jsem konečně zakoupil licenci na program Railroad and co. v.9 Silver. Od té doby už nejsem omezen časem (demoverze odpojovala napájení kolejiště po 15 minutách) a tak jsem mohl řádně zkalibrovat všechny používané lokomotivy. Zakoupením licence a zapojením detektorů obsazení mohu plně využívat vlastností počítačového řízení kolejiště.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.17 Layout kolejiště v programu Railroad & co

Pár informací o řízení kolejiště naleznete ve starších aktualitách - viz.: 17.2.2017

Mnoho užitečných informací o problematice řízení kolejiště počítačem a o samotném programu Railroad and co. naleznete na stránkách Martina Pinty. Také já jsem z těchto stránek čerpal inspiraci a velmi si jich cením.

Poslední dobou se na kolejišti jezdí celkem pravidelně. Je nutné říci, že jak se kolem mě narodily příbuzným a známým děti, tak jsem se v očích okolí změnil z podivína, který si hraje s vláčky, na hodného strejdu. :-) Také mojí 3leté dceři se mašinky velmi líbí; většinu lokomotiv už umí i pojmenovat :-) A tak se s kolejištěm jezdí v posledních měsících několikrát týdně. Musím říci, že mám z kolejiště docela radost, protože se ukazuje, že digitalitzace a všechny ty výměny kolejí měly smysl, protože kolejiště je nyní docela spolehlivé - různá vykolejení a nehody jsou poměrně vzácné.

Před Vánocemi proběhla větší odstávka na kolejišti, během které jsem pracoval v prostoru nádraží Kamenice.

Po několika letech dozrál čas na výrobu nového ostrovního nástupiště. To staré bylo částečně odstraněno při stěhování kolejiště a zbytek zmizel loni při výměně kolejí na pravém zhlaví.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.18+19 Příprava prostoru nástupiště po začištění a odstranění různých zbytků lepidel a posypů.

Nástupiště jsem vyřezal ze zbytků desek plovoucí podlahy - desky mi vyhovovaly svojí tloušťkou.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.20+21 Vlevo je prostor během pečlivého vyměřování a vpravo po přilepení a přišroubování nástupiště.

Nástupištní hrany jsem udělal z kartonu, do kterého jsem naznačil skalpelem a vyryl propiskou náznak panelů. V podstatě jsem postupoval obdobně jako při stavbě zastávky u tunelu (viz níže), akorát že tam jsem karton rozřezal na jednotlivé panely, zatím co tady jsem panely pouze naznačil. Na rozdíl od zastávky vypadá nástupiště méně zanedbaně, což byl důvod ve změně postupu.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.22 Jeden z mnoha kartonových pásků s naznačenými spárami mezi panely.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.23+24 Nástupiště po nalepení kartonových pásků.

Následně jsem nástupiště natřel barvou - imitace betonu od Agamy (tuším).

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.25 Nástupiště po natření do barvy betonu.

Do prostřední části nástupiště patří nalepit nějaká imitace dlažby - zámkovka nebo dlaždice, podle toho co seženu.

Dále jsem pracoval na krajině v okolí pravého zhlaví. Vytvořil jsem svahy v okolí nádraží + opěrnou zeď u ovládacího panelu. Do nového prostoru jsem zakomponoval rozvaliny stavědla, které jsem odpáral z kolejiště před úpravou zhlaví. Terén jsem v této části kolejiště vytvořil ze styroduru, který jsem polepil novinami.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.26+27 Nově vytvořený terén v okolí pravého zhlaví.

Po důkladném proschnutí jsem vše přetřel hnědým Balakrylem. Tento krok provádím pro srovnání vzhledu podkladu před posypem trávou, aby někde neprosvítala bíla.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.28+29 Po natření Balakrylem. V tomto stavu je tato část kolejiště připravena na zaštěrkování a posyp.

Následně jsem doplnil některé detaily - kabelové šachty, betonové obrubníky okolo přestavníků a námezníky. Dalším krokem bylo štěrkování.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.30 Pravé zhlaví v průběhu štěrkování.

Po zaštěrkování jsem nalepil přesátou hlínu. Potom jsem nalepil trávu na svahy a různé trsy do prostoru nádraží. Do okolí ruin stavědla a na část svahů jsem nalepil foliage imitující vysokou trávu. Ještě to bude chtít patinu kolejnic, a celkové zaprášení. A dále také doplnit nějaké keře kolem stavědla.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.31 Zhlaví po zaštěrkování, zahlínění a v počátcích zatravňování.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.32 Prozatímní finální podoba zhlaví. Ještě to bude chtít patinu kolejnic, a celkově zaprášit.

Zároveň jsem nalepil hlínu a trávu do prostoru kolem tunelu v rohu kolejiště. Prostor zastávky bude chtít ještě doplnit o nějaké ty trsy. Do svahu u tunelu patří nalepit foliage a nějaký ten keřík. Nad tunelem by měl vyrůst les.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.33 Zastávka po nalepení hlíny.

V kamenickém nádraží jsem chtěl mít nadchod. Nejvíce se mi líbila stavebnice od Auhagenu. Bohužel nadchod je pouze jen nad dvě koleje, a proto jsem ho musel upravit.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.34 Nadchod - rozměřovací fáze.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.35+36 Prodloužení nadchodu. Je třeba říci, že ty výztuhy mi úplně nevyšly, ale stejně jsou zespodu, takže nebude na ně vidět.

Hotový nadchod je vyfocen na obrázku 32.

Jak jsem již psal, poslední dobou ukazuji vláčky hodně dětem. Z toho důvodu jsem v přední části kolejiště přidělal plexisklovou zástěnu.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.37 Nejen kvůli nenechavým dětským ručkám přibyla v přední části kolejiště plexisklová zástěna.

Jako vždy na konci výluky na kolejišti následuje vysávání a čištění. Při té příležitosti sundám z kolejiště vše, co není přidělané - domečky, auta a různé detaily. Pak kolejiště vysaju vysavačem - zejména prostor koleji a větší volné plochy. Všechny koleje přejedu čistící gumou od Roca a pak všechny koleje přejedu prstem s hadříkem namočeným v lihu. Je to pakárna, ale je to nutné. Od té doby, co pravidelně čistím koleje, nemusím tolik čistit kolečka lokomotiv a vagónů (u některých strojů vůbec - také velmi záleží na materiálu koleček). Předchozí informace jsou samozřejmě určeny jen pro začátečníky. Poslední fází je ometení prachu z domečků štětečkem před jejich opětovným umístěním.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.38 Kolejiště bez domečků během úklidu.

Následuje několik fotek současného stavu kolejiště.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.39+40 Současný stav kolejiště.

A to je pro tentokrát vše. Co je v plánu do budoucna? Plánuji rozšíření skrytého nádraží a položení koleje lokální tratě. Následně bych mohl nahrubo udělat krajinu u levého zhlaví kamenického nádraží a v oblasti skrytého nádraží. Doufám, že alespoň část zrealizuji v roce 2019. Až něco dalšího na kolejišti přibude, tak samozřejmě o tom zase napíši. Děkuji za pozornost.

Petr Smrčka


14.3.2018

Po novém roce jsem pracoval na krajině okolo tunelu v rohu kolejiště. K tvorbě krajiny požívám již léta osvědčený postup - viz návod - Jak na terén.

Z vlnitého kartonu jsem vytvořil boky budoucího krajinného útvaru. Na vytvořený skelet jsem nalepil cca centimetr široké kartonové pásky - prvně ve směru vrstevnic a následně pak kolmo na vrstevnice. Vše jsem lepil tavným lepidlem.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.1+2+3 Postup tvorby terénu.

Část krajiny za tratí jsem vytvořil z pěnového polystyrénu.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.4 Část krajiny za tratí jsem vytvořil z polystyrénu.

Následně jsem, za použití disperzního lepidla, nalepil na kostru krajiny kousky novin cca 5 x 5 cm veliké (respektive reklamních letáků). Lepil jsem v několika vrstvách, dokud výsledná krajina nebyla rovná a pevná dle mých představ. Po dokonalém proschnutí jsem vše přetřel hnědým balakrylem. Následovat už bude tráva, ale to až někdy příště.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.5+6+7 Terén po nalepení vrchní vrstvy z nastříhaných novin a po nabarvení.

Koncem ledna jsem začal předělávat pravé zhlaví Kamenické stanice. Po důkladném :-) rozměření následovalo trhání kolejí.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.8+9+10 Rozměřování a demolice původního zhlaví.

Po demoličních pracech následovalo další důkladné rozměření. Před pokládkou nových kolejí a výhybek jsem musel nastavit desku kolejiště a vytvořit otvory pro přestavníky.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.11+12 Rozměření kolejí a vyřezání otvorů pro přestavníky.

V rámci "truhlářských" prací jsem odstranil příčky v poličce pod ovládacím panelem, které sloužili původně jako výztuhy. Mezi těmito příčkami byla původně umístěna 3 trafa FZ1, ale to bylo ještě v době analogového provozu. Nakonec zde zbylo jedno trafo, které jsem nyní přesunul pod panel. V nově vytvořeném prostoru bude umístěna počítačová klávesnice.

Protože jsem protáhl nádraží až nad programovací kolej, která tímto ztratila tak trošku smysl, tak jsem musel prodloužit programovací kolej. Programovací kolej po prodloužení zasahuje do prostoru budoucí klávesnice, při programování se klávesnice bude muset vyndávat. Je to nepraktické, ale jinak to asi nepůjde. Programovací kolej mám z retro důvodu udělanou ze starých plechových kolejnic Piko, dokonce jsem tam vložil jednu i s papírovými pražci. To jen pro připomínku toho, po čem jsme také jezdily.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.13+14 Nastavená část kolejiště a prodloužená programovací kolej.

Následně jsem připevnil nové koleje a výhybky.

.
Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.15+16 Celkové pohledy na zkompletované zdraví.

Přestavníky výhybek jsem připojil ke spínacímu dekodéru Lenz LS150. V rámci drátenické činnosti jsem přezapojil ovládání části výhybek na levém zhlaví z provizorního ovládání přepínači na další LS150. Od této chvíle mám veškeré funkční výhybky na kolejišti ovládané digitálně.

Jen pro zajímavost. Na kolejišti mám 6 výhybek ve skrytém nádraží, 11 výhybek na levém a 7 výhybek na pravém zhlaví Kamenické stanice. Všechny tyto výhybky jsou nové od firmy Peco. Z 24 výhybek je 19 obyčejných, 2 obloukové, 3 angličany. Většinu výhybek dneska mohu ovládat přes počítač, zatím nemám zapojené přestavníky pro přejezd z liché na sudou skupinu, také je bez přestavníku výhybka na vlečku a výhybka do šturcu. Zbývá mi ještě vyměnit výhybky v nádraží Kamenice město (nádraží vzadu), celkem 5 výhybek, ale tam to bude součástí kompletní přestavby této části kolejiště, která proběhne asi v další pětiletce.

Klávesnice slouží k přímé volbě vlakových cest v programu Railco. Většinou jezdím přes plány, takže se to moc nevyužije, ale při různých zkouškách se to může hodit.

To je z dnešní aktualizace všechno. Nyní mě čeká zapojení detektorů obsazení, ale to až někdy v budoucnu.

Petr Smrčka


AKTUALITY Z LET 2015-2017
AKTUALITY Z ROKU 2014
AKTUALITY Z LET 2010-2013
AKTUALITY Z LET 2008-2009
AKTUALITY DO ROKU 2008


POPIS mého kolejiště
AKTUALITY na mém kolejišti <
HISTORIE mého kolejiště

<  ZPĚT