MOJE KOLEJIŠTĚ - AKTUALITY14.3.2018

Po novém roce jsem pracoval na krajině okolo tunelu v rohu kolejiště. K tvorbě krajiny požívám již léta osvědčený postup - viz návod - Jak na terén.

Z vlnitého kartonu jsem vytvořil boky budoucího krajinného útvaru. Na vytvořený skelet jsem nalepil cca centimetr široké kartonové pásky - prvně ve směru vrstevnic a následně pak kolmo na vrstevnice. Vše jsem lepil tavným lepidlem.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.1+2+3 Postup tvorby terénu.

Část krajiny za tratí jsem vytvořil z pěnového polystyrénu.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.4 Část krajiny za tratí jsem vytvořil z polystyrénu.

Následně jsem, za použití disperzního lepidla, nalepil na kostru krajiny kousky novin cca 5 x 5 cm veliké (respektive reklamních letáků). Lepil jsem v několika vrstvách, dokud výsledná krajina nebyla rovná a pevná dle mých představ. Po dokonalém proschnutí jsem vše přetřel hnědým balakrylem. Následovat už bude tráva, ale to až někdy příště.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.5+6+7 Terén po nalepení vrchní vrstvy z nastříhaných novin a po nabarvení.

Koncem ledna jsem začal předělávat pravé zhlaví Kamenické stanice. Po důkladném :-) rozměření následovalo trhání kolejí.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.8+9+10 Rozměřování a demolice původního zhlaví.

Po demoličních pracech následovalo další důkladné rozměření. Před pokládkou nových kolejí a výhybek jsem musel nastavit desku kolejiště a vytvořit otvory pro přestavníky.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.11+12 Rozměření kolejí a vyřezání otvorů pro přestavníky.

V rámci "truhlářských" prací jsem odstranil příčky v poličce pod ovládacím panelem, které sloužili původně jako výztuhy. Mezi těmito příčkami byla původně umístěna 3 trafa FZ1, ale to bylo ještě v době analogového provozu. Nakonec zde zbylo jedno trafo, které jsem nyní přesunul pod panel. V nově vytvořeném prostoru bude umístěna počítačová klávesnice.

Protože jsem protáhl nádraží až nad programovací kolej, která tímto ztratila tak trošku smysl, tak jsem musel prodloužit programovací kolej. Programovací kolej po prodloužení zasahuje do prostoru budoucí klávesnice, při programování se klávesnice bude muset vyndávat. Je to nepraktické, ale jinak to asi nepůjde. Programovací kolej mám z retro důvodu udělanou ze starých plechových kolejnic Piko, dokonce jsem tam vložil jednu i s papírovými pražci. To jen pro připomínku toho, po čem jsme také jezdily.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.13+14 Nastavená část kolejiště a prodloužená programovací kolej.

Následně jsem připevnil nové koleje a výhybky.

.
Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.15+16 Celkové pohledy na zkompletované zdraví.

Přestavníky výhybek jsem připojil ke spínacímu dekodéru Lenz LS150. V rámci drátenické činnosti jsem přezapojil ovládání části výhybek na levém zhlaví z provizorního ovládání přepínači na další LS150. Od této chvíle mám veškeré funkční výhybky na kolejišti ovládané digitálně.

Jen pro zajímavost. Na kolejišti mám 6 výhybek ve skrytém nádraží, 11 výhybek na levém a 7 výhybek na pravém zhlaví Kamenické stanice. Všechny tyto výhybky jsou nové od firmy Peco. Z 24 výhybek je 19 obyčejných, 2 obloukové, 3 angličany. Většinu výhybek dneska mohu ovládat přes počítač, zatím nemám zapojené přestavníky pro přejezd z liché na sudou skupinu, také je bez přestavníku výhybka na vlečku a výhybka do šturcu. Zbývá mi ještě vyměnit výhybky v nádraží Kamenice město (nádraží vzadu), celkem 5 výhybek, ale tam to bude součástí kompletní přestavby této části kolejiště, která proběhne asi v další pětiletce.

Klávesnice slouží k přímé volbě vlakových cest v programu Railco. Většinou jezdím přes plány, takže se to moc nevyužije, ale při různých zkouškách se to může hodit.

To je z dnešní aktualizace všechno. Nyní mě čeká zapojení detektorů obsazení, ale to až někdy v budoucnu.

Petr Smrčka


AKTUALITY Z LET 2015-2017
AKTUALITY Z ROKU 2014
AKTUALITY Z LET 2010-2013
AKTUALITY Z LET 2008-2009
AKTUALITY DO ROKU 2008


POPIS mého kolejiště
AKTUALITY na mém kolejišti <
HISTORIE mého kolejiště

<  ZPĚT