MOJE KOLEJIŠTĚ - HISTORIE

Kolejiště jsem začal stavět ve svých 14 letech, v roce 1996. V tu dobu se uvolnily ve sklepě našeho rodinného domku dvě místnosti - uhelna a sklad. Ty jsem po poměrně krátké době vyklidil a po nutných stavebních úpravách jsem v jedné z nich začal stavět kolejiště.

Kolejiště bylo budováno na několika dřevotřískových deskách o celkových rozměrech 3 × 1,2m. Trať tvořila dvoukolejný ovál s menším nádražím vpředu a zastávkou vzadu. Uprostřed začalo vznikat městečko s náměstím a několika ulicemi.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.1+2 Kolejiště v únoru 1997.

Postupně jsem tvořil krajinu. V městečku přibývaly domky, dokonce se objevilo i trolejové vedení. Trolejové vedení však bylo brzy sneseno.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.3+4 Kolejiště v srpnu 1997. Touto dobou se na kolejišti objevilo i trolejové vedení.

Časem jsem vytvořil poměrně propracovanou krajinu, kde nechyběly tunely či vodní plochy. Ze zastávky vzadu se stala malá železniční stanice, přibylo také několik vleček. Rovněž přední nádraží bylo přepracováno. Kolejiště se postupně rozrostlo na 3,2 × 1,4m. V tuto dobu jsem také průběžně odstraňoval chyby (geometrie kolejiva, ostré zlomy v krajině, příliš příkré svahy,...), které jsem jako každý začátečník vytvořil.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.5+6 Kolejiště v srpnu 1998.

V další době bylo opět předěláno přední nádraží a dokončována krajina. Přibyly další domky, vytvořil jsem nový sklad paliv. Kolejiště se opět zvětšilo a to na 3,2 × 1,6m.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.7+8 Kolejiště v srpnu 1999.

Následně přišla další z řady rekonstrukcí předního nádraží, kde se mimo jiné objevila nová výpravní budova. Byla také změněna barva trávy na tmavší. Kolejiště bylo v této době v podstatě hotové.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.9+10 Kolejiště v červnu 2002. To už bylo v podstatě hotové...

Jako poměrně nešťastné se ukázalo vedení tratě v úrovni nula, to jest přímo po dřevotřískové desce. Tím jsem si totiž téměř znemožnil budování propustků pod tratí či příkopů kolem silnic. Také trať vedená oválně po kraji kolejiště nebyla to pravé. A proto se zrodila velká přestavba kolejiště.

První velká přestavba kolejiště začala v srpnu 2002. Tehdy byla uříznuta levá část kolejiště. Tím došlo k přerušení oválu, jeho zadní část nově vedla do horního tunelu, kde jsem vytvořil první vratnou smyčku. Protože se smyčka nevešla do místnosti s kolejištěm, vyboural jsem díry do zdi a smyčku jsem udělal v sousední místnosti. Přední část tratě pak byla vedena vlevo za nádražím dolů, pod zadní trať do tunelu, kde jsem vytvořil druhou vratnou smyčku. Trať tvořila tzv."falešnou dvoukolejku" a celek pak vypadal, že vlaky jezdí od někud někam (z jednoho tunelu v jednom rohu do tunelu v druhém rohu), což byl hlavní důvod celé přestavby.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.11+12 Kolejiště v únoru 2004, v období mezi dvěma velkými přestavbami.

Při stavbě tunelu v levém zadním rohu kolejiště jsem přestal používat klasické posypy z pilin a zkusil jsem použít profesionální posyp. Rozdíl mezi trávníkem z pilin a trávníkem s profi posypem tvořeným jemnými chloupky byl značný, a tak jsem postupně začal zaměňovat piliny za "chlupy". Také jsem začal experimentovat s imitacemi vysoké trávy.

Začátkem roku 2003 jsem začal vepředu kolejiště budovat menší depo s točnou. V té době jsem z druhé vratné smyčky udělal skryté nádraží se třemi kolejemi.

Jako krajně nevhodné se ukázalo řešení kolejiště předního nádraží. Také se mi již nelíbilo ploché centrum města, a tak začala v roce 2004 druhá velká přestavba kolejiště.

Během této přestavby jsem kompletně předělal kolejiště předního nádraží. Nádraží bylo rozšířeno a pro změnu jsem zrušil depo s točnou. V rámci této přestavby jsem změnil vedení trati na levém zhlaví ve přední stanici. Nově trať vedla na most kolem dveří a po skříňkách podél stěny do vratné smyčky. Trať, která vedla původně dolů kolem potoka do spodního tunelu, byla předělána na jednokolejnou lokálku.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.13+14 Kolejiště někdy v roce 2008.

Někdy kolem roku 2004 jsem předělal i střední část města. Náměstí bylo nově o něco výše než nádraží, byl předělán kopec s tunelem v pravém rohu, na který přibyl les a hrad. Předělal jsem i zadní nádraží.

Kolejiště se v rámci této úpravy zvětšilo na cca 3,6m x 1,5m.

Tuto přestavbu kolejiště jsem nedokončil, protože začátkem roku 2010 jsem se odstěhoval od rodičů. Nově jsem bydlel v relativně velkém bytě a počítal jsem do budoucna s tím, že si postavím v ložnici i nové kolejiště.

Tento plán se ovšem neuskutečnil, protože jsme v roce 2012 koupili se ženou menší dům. Už při prvotní prohlídce jsem měl jasno v tom, že sem už se kolejiště bez problémů vejde. Pro kolejiště jsem vyhradil místnost v přízemí, dost velikou na to, aby se do ní kolejiště vešlo.

Dlouze jsem přemýšlel o tom, jestli se raději nevydat cestou stavby nového kolejiště. Když nad tím přemýšlím, tak by to bylo v mnoha ohledech lepší. Jenže dodělal bych někdy nový projekt? Bylo by to náročné a to jak časově, tak finančně. Navíc mi starého modelu bylo líto. Proto jsem se rozhodl, že se kolejiště bude stěhovat.

A tak jsem v roce 2013 kolejiště přestěhoval do nových prostor.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.15+16 Na obrázku vlevo je rozpůlené kolejiště ještě v původní místnosti, vlevo pak připraveno na smontování v nové místnosti.

Před Vánocemi 2013 jsem kolejiště postavil na nohy a spojil. Od té doby probíhá jeho budování v nových prostorách. Poněkud jsem změnil koncept, předělal jsem již po několikáté přední nádraží atd. Od roku 2014 je kolejiště opět funkční a probíhá jeho vylepšování.

O tom, jak poslední přestavba dopadla, si můžete přečíst na stránce s popisem kolejiště.


Některé údaje ze stavby kolejiště
Počátek stavby1996
Předpokládané dokončení stavbycca 2050
(poslední dobou se zdá, že to asi nestihnu
Počet rekonstrukcí3 velké a nesčetně malých

Petr Smrčka

POPIS mého kolejiště
AKTUALITY na mém kolejišti
HISTORIE mého kolejiště <

<  ZPĚT