MOJE KOLEJIŠTĚ - HISTORIEKolejiště jsem začal stavět ve svých 14ti letech, v roce 1996. V tu dobu se uvolnily ve sklepě našeho rodinného domku dvě místnosti - uhelna a sklad. Ty jsem po poměrně krátké době vyklidil a po nutných stavebních úpravách jsem v jedné z nich začal stavět kolejiště.

Kolejiště bylo budováno na několika dřevotřískových deskách o celkových rozměrech 3 × 1,2m. Trať tvořila dvoukolejný ovál s menším nádražím vpředu a zastávkou vzadu. Uprostřed začalo vznikat městečko s náměstím a několika ulicemi.

Kliknutím se obrázek zvětší Kliknutím se obrázek zvětší
Kolejiště v únoru 1997.

Postupně jsem tvořil krajinu. V městečku přibývaly domky, dokonce se objevilo i trolejové vedení. Trolejové vedení však bylo brzy sneseno.

Kliknutím se obrázek zvětší Kliknutím se obrázek zvětší
Kolejiště v srpnu 1997. Touto dobou se na kolejišti objevilo i trolejové vedení.

Časem jsem vytvořil poměrně propracovanou krajinu, kde nechyběly tunely či vodní plochy. Ze zastávky v zadu se stala malá železniční stanice, přibylo také několik vleček. Rovněž přední nádraží bylo přepracováno. Kolejiště se postupně rozrostlo na 3,2 × 1,4m. V tuto dobu jsem také průběžně odstraňoval chyby (geometrie kolejiva, ostré zlomy v krajině, příliš příkré svahy,...), které jsem jako každý začátečník vytvořil.

Kliknutím se obrázek zvětší Kliknutím se obrázek zvětší
Kolejiště v srpnu 1998.

V další době bylo opět předěláno přední nádraží a dokončovaná krajina. Přibyly další domky, vytvořil jsem nový sklad paliv. Kolejiště se opět zvětšilo a to na 3,2 × 1,6m.

Kliknutím se obrázek zvětší Kliknutím se obrázek zvětší
Kolejiště v srpnu 1999.

Následně přišla další z rekonstrukcí předního nádraží, kde se mimo jiné objevila nová výpravní budova. Byla také změněna barva trávy na tmavší. Kolejiště bylo v této době v podstatě hotové.

Kliknutím se obrázek zvětší Kliknutím se obrázek zvětší
Kolejiště v červnu 2002.To už bylo v podstatě hotové...

Jako poměrně nešťastné se ukázalo vedení tratě v úrovni nula, to jest přímo po dřevotřískové desce. Tím jsem si totiž téměř znemožnil budování propustků pod tratí či příkopů kolem silnic. Také trať vedená oválně po kraji kolejiště nebyla to pravé. A proto se zrodila velká přestavba kolejiště.

První velká přestavba kolejiště začala v srpnu 2002. Tehdy byla uříznuta levá část kolejiště. Tím došlo k přerušení oválu, jeho zadní část nově vedla do horního tunelu, kde jsem vytvořil první vratnou smyčku. Protože se smyčka nevešla do místnosti s kolejištěm, vyboural jsem díry do zdi a smyčku jsem udělal v sousední místnosti. Přední část tratě pak byla udělána vlevo za nádražím dolů, pod zadní trať do tunelu, kde jsem vytvořil druhou vratnou smyčku. Trať tvoří tzv."falešnou dvoukolejku" a celek pak vypadá že vlaky jezdí od někud někam (z jednoho tunelu v jednom rohu do tunelu v druhém rohu), což byl hlavní důvod celé přestavby.

Kliknutím se obrázek zvětší Kliknutím se obrázek zvětší
Kolejiště v únoru 2004, v období mezi dvěma velkými přestavbami.

Při stavbě tunelu v levém zadním rohu kolejiště jsem přestal používat klasické posypy z pilin a zkusil jsem použít profesionální posyp. Rozdíl mezi trávníkem z pilin a trávníkem s profi posypem tvořeným jemnými chloupky je značný, a tak jsem postupně začal zaměňovat piliny za "chlupy". Také jsem začal experimentovat s imitacemi vysoké trávy.

Začátkem roku 2003 jsem začal ve předu kolejiště budovat menší depo s točnou. V té době jsem z druhé vratné smyčky udělal skryté odstavné nádraží se třemi odstavnými kolejemi.

Jako krajně nevhodné se ukázalo řešení kolejiště předního nádraží. Také se mi již nelíbilo ploché centrum města, a tak začala (v roce 2004) druhá velká přestavba kolejiště, která probíhá dodnes.


Některé údaje ze stavby kolejiště
Počátek stavby1996
Předpokládané dokončení stavbycca 2050
Počet rekonstrukcí2 velké a nesčetně malých


POPIS mého kolejiště
AKTUALITY na mém kolejišti
HISTORIE mého kolejiště <

<  ZPĚT