SPŘAHOVÁNÍ MODELŮ NÁRAZNÍK NA NÁRAZNÍKV dnešní době je většina nových modelů H0 vybavena mechanismem kulisy krátkého spřáhla. Součástí kulisy je šachta, která drží samotné spřáhlo. Ke všem novým vozům je dodáváno standardní třmenové spřáhlo, které ovšem efekt spojení nárazník na nárazník nepodporuje. Pokud tedy provozujeme tato vozidla se třmenovými spřáhly, jsou kulisy zbytečné.

Pokud chceme spřahovat tyto vagónky jako ve skutečnosti, tedy nárazník na nárazník, musíme použít speciálních spřáhel, tzv. krátkých spřáhel (či spřáhel na krátko). Na trhu existuje několik typů krátkých spřáhel; nejběžnější jsou tyto dva typy: krátké spřáhlo ROCO a krátké spřáhlo FLEISCHMANN. Oba dva typy lze usadit na všechny vagóny, vybavené kulisami s šachtami dle NEM. Já jsem začal používat krátká spřáhla ROCO, se spřáhly FLEISCHMANN nemám zkušenosti. Cena jednoho spřáhla ROCO je něco mezi 10 až 15Kč (u FLEISCHMANa to bude obdobné), což vzhledem k ceně vagónu, či lokomotivy není mnoho. Výměna spřáhel je jednoduchá, stačí vyjmout ze šachty staré třmenové spřáhlo a dosadit nové. K vyjmutí spřáhla je zapotřebí zmáčknout zacvakávací zobáčky a spřáhlo vytáhnout.

Kliknutím se obrázek zvětší
Standardní třmenové spřáhlo (nahoře) a krátké spřáhlo ROCO.

Při provozu souprav spojených na krátko jsem objevil tyto klady a zápory.

 • + Efekt spojení nárazník na nárazník lépe vypadá.
 • + Dochází ke zlepšení jízdních vlastností modelů.
 • + Nedochází k nechtěnému rozpojování soupravy (proti třmenovým spřáhlům dochází k rozpojování opravdu minimálně).
 • + Snadné rozpojení soupravy (vagón stačí zvednou kolmo vzhůru a je rozpojeno).
 • + Funkce rozpojování soupravy pomocí mechanických rozpojovadel mezi kolejnicemi je zachována.
 • - Není možné spojit soupravu v oblouku.
 • - Není možno spřahovat s vagóny se třmenovými spřáhly, což vede k provozním komplikacím.
 • - Může se stát, že se vlivem nešetrného zacházení ohnou zacvakávací zobáčky, pak dochází k samovolnému rozpojování.
 • Kliknutím se obrázek zvětší Kliknutím se obrázek zvětší
  Stejné vagóny spojené třmenovým spřáhlem (vlevo) a krátkým spřáhlem (vpravo).

  I když osadíme všechny modely, co mají kulisu, krátkými spřáhly, tak nám zbydou starší vozidla (většinou PIKO,...), která kulisu nemají. Proto je vhodné vytvořit si tzv. přechodové vozy, které mají na jedné straně ponecháno třmenové spřáhlo a na druhé straně krátké spřáhlo. Některé staré vagónky PIKO, lze rekonstruovat pro spřahování na krátko, dosazením kulisy, kterou prodává firma ROCO jako náhradní díl (cena asi 50Kč).

  Kliknutím se obrázek zvětší
  Srovnání spodků vozů: nahoře ROCO s kulisami a krátkým spřáhlem, dole PIKO s třmenovými spřáhly.

  Problém s ohýbáním zobáčků řeším navlečením bužírky na spřáhla při skladování vozidel.

  Kliknutím se obrázek zvětší
  Bužírka, která brání spřáhlo před ohnutím zobáčků při skladování vozidel.

  Krátká spřáhla FLEISCHMANN mají téměř shodné vlastnosti (tedy i klady a zápory).

  Kliknutím se obrázek zvětší Kliknutím se obrázek zvětší
  Souprava vlevo je spojena krátkými spřáhly, souprava vpravo je spojena klasickými třmenovými spřáhly.

  Zde bych chtěl zhodnotit modelovost (tj. vzdálenost mezi vozy) a funkci provedení kulis spřáhel. Výrobci jsou zde popsány od nejlepšího k nejhoršímu. Hodnotím zde pouze vagóny.

  Vagóny ROCO: Provedení kulisy plně odpovídá věhlasu firmy. Po spřažení na krátko vznikne mezera menší než 1mm. Také funkce je bezchybná. Proto budu jeden z vagónků ROCO brát jako vzor.

  Kliknutím se obrázek zvětší

  Vagóny BRAMOS: Po spřažení s výrobkem ROCO vznikne mezi nárazníky mezera kolem 1mm, což je velmi dobrý výsledek. Také funkce kulisy je velmi dobrá.

  Kliknutím se obrázek zvětší

  Vagóny LILIPUT: Po spojení s vagónem ROCO vznikne mezera kolem 2mm, což už je hodně. Funkce kulisy je bezchybná.

  Kliknutím se obrázek zvětší

  Vagóny ČS-Train: Po spřažení s výrobkem ROCO vznikne mezi nárazníky mezera kolem 1mm což je solidní hodnota. Velkým nedostakem je, že za jízdy dochází k mezivozovým zkratům, či k rozpadnutí mechanismu kulisy. Obojí pak vede k vykolejení vlaku.

  Kliknutím se obrázek zvětší

  KRÁTKÁ SPŘÁHLA - ÚVOD <
  MONTÁŽ DO VAGONKŮ PIKO
  MONTÁŽ DO LOKOMOTIV PIKO