MONTÁŽ KULIS DO STARÝCH LOKOMOTIV PIKOStejně jako do vagónů lze i do lokomotiv PIKO nainstalovat mechanismus kulisy krátkého spřáhla. Na rozdíl od vagónů, kde lze umístit kulisu do všech dvounápravových vagónů, lze kulisu osadit pouze na některé mašinky.

427.0

 • TENDR
 • Kulisu do tendru umístíme stejně jako na dvounápravové nákladní vozy PIKO. Nejprve je potřeba tendr rozebrat (obvykle lepený) a poté je třeba odstranit původní spřáhlo. Tím se nám uvolní závaží, které je pak nutné přilepit (např.: vteřinovým lepidlem). Pak je třeba zbrousit asi o 1mm nálitek pod původním spřáhlem.

  Nyní s pustíme do úpravy kulisy. Odstraníme původní upevňovací prvky s otvory. Dále také zeslabíme asi o 1mm přední stranu pevné části kulisy.


  Kliknutím se obrázek zvětší
  Červeně je naznačeno oddělení přebytečných částí kulisy.

  Když máme kulisu upravenou, pustíme se do jejího nalepení. Je třeba dbát na přesné umístění v ose vozu, v podélném směru umístíme kulisu nejprve zkusmo, těsně k vnitřní straně vybroušeného čelníku. Potom kulisu lehce přilepíme. Po zaschnutí lepidla a zasunutí spřahovací hlavy vyzkoušíme správnou funkci kulisy a spolehlivé spřahování. Zkoušky provádíme s jiným vozidlem, nejlépe s vagónkem, který má kulisu osazenou z výroby (doporučuji zkoušet to s vagónky ROCO, které mají nejmenší mezeru mezi nárazníky - viz zde). Pokud dochází ke spolehlivému spřažení a pokud je mezera mezi spřáhly do 1mm, můžeme přilepit kulisu definitivně. V opačném případě kulisu odstraníme a osadíme ji znova do jiné polohy.

  Když už máme tendr v ruce, doporučuji namazat mírně uložení dvojkolí. Teď zbývá jen osadit vršek vagónu a můžeme vůz nasadit do provozu na kolejišti.

  Kliknutím se obrázek zvětší
  Srovnání spodků tendrů: vlevo nahoře s kulisami a krátkými spřáhly, vpravo tentýž s původními spřáhly.

 • LOKOMOTIVA
 • Instalace mechanismu kulisy krátkého spřáhla na lokomotivu je o něco složitější než na tendr. Práci začneme rozebráním lokomotivy. Kotel sejmeme po vyšroubování šroubku na parojemu. Dále je nutné rozebrat spodek lokomotivy. Plast se sběracími plechy je vzadu přišroubovaný, ve předu je zasunutý v parních válcích. Po rozšroubování jej vysuneme dopředu a vyjmeme (pozn.: některé starší verze lokomotivy mají plast se sběračemi přišroubován v zadu i ve předu šrouby). Dále je nutné odebrat parní válce.

  Po rozebrání lokomotivy je nutné zkrátit rám lokomotivy. Dále je nutné odebrat část plastu mezi parními válci.

  Kliknutím se obrázek zvětší Kliknutím se obrázek zvětší
  Na obrázku vlevo je naznačeno zkrácení rámu; vpravo je naznačeno odebrání plastu mezi parními válci.

  Nyní je nutné upravit kulisu. Odstraníme původní upevňovací prvky s otvory a zeslabíme asi o 1mm přední stranu pevné části kulisy. Dále obrousíme boky kulisy tak, aby se vešla do rámu lokomotivy. Nakonec zkrátíme konec vidličky a to tak, aby při vychýlení vidličky do krajní polohy nevypadla z čepu(!), ale zároveň tak, aby přečnívající část byla co nejkratší.

  Kliknutím se obrázek zvětší
  Na obrázku je naznačeno oddělení přebytečných částí kulisy.

  Když máme všechno hotové, zkusíme vložit kulisu na sucho do rámu lokomotivy a přišroubujeme karosérii lokomotivy. Po zasunutí spřahovací hlavy vyzkoušíme správnou funkci kulisy a spolehlivé spřahování. Zkoušky provádíme s jiným vozidlem, nejlépe s vagónkem, který má kulisu osazenou z výroby. Pokud dochází ke spolehlivému spřažení a pokud je mezera mezi spřáhly do 1mm, můžeme kulisu přilepit.

  Nyní po opětovném sejmutí karosérie složíme spodek lokomotivy. Prvně přiděláme parní válce (zde pozor na správné umístění rozvodu parního stroje). Poté přiděláme desku se sběracími plechy, před tím je ovšem nutné odstranit zvýšení přední části. Při práci s deskou je nutné dát pozor na poškození sběracích plechů. Nakonec vložíme závaží a přišroubujeme kotel.

  Kliknutím se obrázek zvětší Kliknutím se obrázek zvětší
  Ukázka výsledku našeho snažení.

  LOKOMOTIVY S PODVOZKY

  Na lokomotivy s podvozky (4 i 6tinápravové) nelze kulisy z důvodu nedostatku místa osadit.

  KRÁTKÁ SPŘÁHLA - ÚVOD
  MONTÁŽ DO VAGONKŮ PIKO
  MONTÁŽ DO LOKOMOTIV PIKO <