Zástavba pojezdu do "laminátky" z časopisu
Někdy v roce 2015 (2016?, už nevím přesně) se objevila jako příloha k časopisu Atlas collection maketa lokomotivy 230.059. Mimo časopis se bohužel oficiálně neobjevila, nicméně makety bylo možno sehnat na čínských e-shopech. Já jsem maketu koupil na českém Aukru. Je škoda, že další edice už asi nevyšla, protože je to nejpovedenější "model" laminátky, který se dá běžně sehnat, ale třeba snad bude nějaká reedice.

Modýlek jsem si koupil tak nějak z hecu. Nic jsem od toho nečekal, ale protože je to jedna z mých nejoblíbenějších lokomotiv, tak jsem si řekl, že jí musím mít. Když jsem model doma vybalil z krabičky, tak jsem byl příjemně překvapen a rozhodl jsem se, že laminátku rozpohybuji.

Vzhled a vybavení

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.1+2 Celkové pohledy na "model"

Na to, že se jedná v podstatě o hračku, a na to, že Číňan skutečnou lokomotivu nikdy neviděl, tak modýlek vypadá na první pohled slušně - základní proporce to má a laminátka se v tom dá poznat. Osobně si myslím, že je tam určitá disproporce ve výšce bočnice, která je navíc poněkud plošší, ale možná je to jen můj dojem.

Povrchová úprava je slušná, na přední výrobce modelů to nemá, ale některé horší to překonává. Někde barva podstříkla, někde je tlustší vrstva, ale celek vypadá dobře. Výrobce si zjednodušil práci s popisy na modelu, protože jich část vynechal - chybí veškeré nápisy na rámu lokomotivy.

Čelní okna jsou zasklená líp, než na mém modelu, který jsem pižlal z odlitku. Bohužel jejich průhlednost je špatná a navíc jsou na většině mašinek zapatlaná od lepidla.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.3+4 Pohled na maketu zepředu. Okna do kastle pasují docela slušně, ale bohužel nejsou zrovna dokonale průhledná.

Střešní partie jsou velmi zjednodušené, plastové pantografy jsou velmi hrubé, stejně jako většina armatur na střeše.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.5 Pohled na střešní partie modelu, které působí velmi hrubě.

K podvozkovým partiím modelu bych řekl, že masky podvozků to má, nic detailního to není, ale s rozumným odstupem to ujde. Poměrně podivně vypadají pluhy, které jsou podle mě velice ploché.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.6 Pohled na maketu zespodu.

Za mě musím konstatovat, že vhledem k ceně modelu (já za něj dal cca 500Kč) je kvalita uspokojivá, a i když je na maketě mnoho kompromisů, tak mi udělala velikou radost.

Následuje několik obrázku pro srovnání s dalšími modely na kolejišti.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.7 - 10 Porovnání makety Atlas s laminátkou, kterou jsem stavěl z odlitku. Je třeba říci, že při bližším zkoumání je každá jiná, otázkou je, která je správně : - ) (samozřejmě, že žádná, každá je tak nějak jinak špatně). Nicméně, myslím, že obě jsou super, na trati se potkat můžou, a na společnou přípřež je dávat nebudu.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.11 Laminátka se soupravou Bpjo.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.12+13 Porovnání s kolegyněmi. Vzadu plecháč z odlitku, uprostřed laminátka 240 z odlitku a vepředu maketa Atlas.

Zástavba pojezdu

Jak jsem již uvedl, lokomotivu jsem se rozhodl zprovoznit. Za mě je to zcela jasné, na kolejišti mám S-trakci, laminátku mám rád a vzhledem k tomu, jak pracné bylo vypilovat laminu z odlitku, a vzhledem k tomu, že nic lepšího stejně není, tak jsem se rozhodl, že maketu zpojízdním a upravím trošku i její vzhled.

Pro zpojízdnění jsem se rozhodl použít pojezd Roco z hobby lokomotivy SNCB řady 59. Pojezd je až na masky podvozků stejný s pojezdem z hobby lokomotivy DB 218, který jsem použil na lokomotivě 242.269, kde se velmi osvědčil.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.14+15 Hlavní celky, které jsem měl v úmyslu použít při zpojízdňování modelu. Zleva pojezd Roco SNCB řady 59, vpředu dvojkolí Roco, motor Roco (ale později jsem se rozhodl použít Mashimu 1830) a nějaká droboť.

Rozebral jsem maketu. Šlo to celkem dobře, jednotlivé díly byly sice lepeny zřejmě vteřinovým lepidlem, ale naštěstí moc nedržely. Mašinka se skládá z výlisku kastle, interiéru a spodku. Spodek je odlitek z nějaké slitiny zinku. Proti stavbě z odlitků je výhoda, že výlisky mají tenké stěny. Není třeba nic brousit a začišťovat.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.16+17 Maketa po rozebrání. Spodek je zinkový odlitek.

V modýlku je vložená imitace interiéru lokomotivy. Stanoviště vypadá pěkně, na pultě jsou naznačeny ovládací prvky, některé dokonce i jinou barvou. Bohužel je ale pult špatně, protože šikmá část pultu není u předlohy přes celé stanoviště, ale pouze do cca 2/3, v levé části stanoviště je pouze stolek. No myslím, že to nebudu řešit.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.18 Interiér lokomotivy s naznačeným stanovištěm.

Použitý pojezd má OK rozvory podvozků, vzdálenost otočných bodů je velká a pojezd je nutné zkrátit o cca 6mm.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.19 Rozměrový náčrt pojezdu.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.20+21 Pojezd bude nutné zkrátit, jak je patrné z obrázků.

Rám pojezdu jsem proto rozřízl rozbrušovačkou, zkrátil, plochy začistil a celek pak slepil gelovým vteřinovým lepidlem. Po zaschnutí lepidla jsem pojezd obrousil z boku na příslušnou šířku, tak aby šel přiměřeně lehce do skříně. Musel jsem také odbrousit zespodu nálitek nádrže, protože laminátka mezi podvozky nic takového nemá. Při těchto pracech je potřeba dát pozor na to, aby se neodbrousilo něco, co se odbrousit nemá - třeba otočné čepy podvozků.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.22+23 Na obrázku vlevo je vidět, jak jsem začal řezat, vpravo je pak zkušebně sestavený pojezd po zkrácení, obroušení a slepení rámu.

V mezičase jsem "přezul" všechna dvojkolí. Našel jsem ve skladu ND 4 loukoťová dvojkolí Roco o správném průměru (bohužel nevím kdy, kde a ani proč jsem je koupil, ale naštěstí jsem je měl). Musel jsem je přelisovat na nápravy z pojezdu, kvůli správnému ozubenému pastorku.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.24+25 Přelisování kol na nápravu se správným ozubeným pastorkem.

Po odřezání masek jsem podvozky zkušebně sestavil. Ukázalo se, že bude nutné odřezat ještě výztuhy a bude také nutné upravit polohu sběracích plechů.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.26+27 Zkušebně sestavené podvozky + masky z makety.

doplněno 8.1.2019

Z podvozků jsem tedy ještě odřezal přebytečný plast v přední a zadní časti; tedy zejména tu část, ke které bylo původně přiděláno spřáhlo.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.28 Podvozek po ořezání všeho přebytečného.

Na obrázku 28 je vidět špatná pozice sběracích plechů. V této pozici by plechy jezdily po loukotích a né obručích. Bylo tedy nutné opatrně odlomit sběrací plechy (jsou zavařené na čepech, které prochází otvory v plechách) a přilepit je do správné pozice, tj. o cca 2mm výše. Následně jsem přilepil masky na spodní část podvozku a tím práce na podvozcích v podstatě skončily.

Pokračoval jsem na pracech na rámu. Rozhodl jsem se, že použiji rám z makety.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.29 Původní rám z makety lokomotivy.

Do rámu jsem vyřezal otvory pro podvozky tak, aby se mohly volně natáčet.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.30 Rám s vyřezanými a vybroušenými otvory pro podvozky.

Následně jsem rám přilepil opět gelovým vteřinovým lepidlem ke zbytku rámu lokomotivy. Cílem tohoto kroku bylo vyztužit lepený rám lokomotivy, zvětšit hmotnost modelu a zajistit přesně pozici pojezdu a skříně modelu, protože rám z makety do kastle přesně zapadal. Jako výhodu jsem bral i to, že k rámu budu moci přilepit pluhy.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.31 Slepené části rámu.

Bohužel jsem se dopustil drobného omylu. Před slepením rámu jsem si nepohlídal výšku nárazníků. Skříň na rámu seděla příliš vysoko; před slepení jsem měl mezi obě části rámu vložit nějaký mezikus o výšce cca 1 mm (třeba kus plechu). Po slepení se mi spodek rámu nepodařilo oddělit a tak jsem musel ztenčit rám v oblastech čelníků a také o něco prohloubit vybrání v čelnících.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.32 Rám lokomotivy s vloženým podvozky. Šipky ukazují místa, kde jsem musel rám ubrousit.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.33 Zkušebně sestavená lokomotiva při ověřování výšky nárazníků - nyní už OK.

Když seděla správně výška skříně, mohl jsem pokračovat ve stavbě. Do předních částí rámu jsem přilepil cuprexitové destičky, na které patří nasunout imitace ovládacích pultů. Tyto destičky budou mít dvojí funkci: 1) budou držet pulty ve správné pozici a 2) budou k nim naletovány SMD diody čelního osvětlení.

Z cuprexitu jsem také vyrobil držák motoru, dekodéru a skříně v jednom. Následně jsem zkompletoval pojezd a zapojil dekodér. Nyní už byla lokomotiva pojízdná.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.34+35 Téměř dokončený pojezd lokomotivy - vlevo rozebraný a vpravo již zkompletovaný.

Po ověření správné funkce jsem pokračoval na pojezdu. Na zadní konec rámu jsem přilepil kulisu Gützold (na opačném konci kulisu nemám, lokomotiva bude vždy v čele vlaku, posunovat s ní neplánuji). Kulisu jsem přilepil tak, že přečnívá mírně přes rám, spojení s vagóny má mezeru mezi nárazníky, ale je to nutné zlo z důvodu případné demontáže podvozku. Při demontáži se podvozek totiž vysunuje směrem k čelu lokomotivy. Pozice kulisy je vidět na obrázku 47.

Dále jsem zapojil čelní osvětlení. Na cuprexitové destičky jsem naletoval SMD diody, na jeden konec bílé+červené, na druhý konec pouze bílé. Nakonec jsem ale červené stejně nezapojil, protože na dekodéru nebyl volný výstup a nehodlám svítit červenými konci do vlaku.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.36+37 Pojezd po doplnění čelních světel.

Diody svítí přes imitace pultu, ve kterých jsem vyvrtal otvory. Toto provedení má výhodu v tom, že pulty zakrývají destičku s diodami a neprosvítá světlo skrz stěnu skříně lokomotivy.

Z výlisku skříně jsem musel odstranit makety čelních světel. To byl ovšem oříšek, protože světla tam opravdu dobře držela. Bohužel se mi při tom podařilo oloupat barvu v okolí světel (což jsem musel později zaretušovat). Také jsem musel vyvrtat díru do dálkového reflektoru, ale to už nebyl problém.

Vylepšení skříně

Tím byly práce na pojezdu hotové. Dále jsem pokračoval na vylepšení skříně. Ze střechy lokomotivy jsem odstranil sběrače a veškerou bižutérii. Gelovým vteřinovým lepidlem jsem zatmelil všechny přebytečné otvory. Dále jsem vypiloval otvory pro pantografy, protože pantografy do původních nepasovaly. I pantografy se musely upravit, tedy trošku přetvarovat jejich uchycení.

Po přebroušení střechy jsem naznačil dělení mezi jednotlivými částmi střechy, přidal imitace vík písečníků (z hlaviček hřebíků) a vytvořil základnu hlavního vypínače.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.38+39 Skříň lokomotivy při pracech na střeše. Na obrázku vpravo již po zkušebním osazení všech armatur.

Dále jsem dodělal ještě pár drobností - otvory pro hadice na čelech a otvory pro madla posunovače. Pak už byla skříň připravená pro lakování. Skříň lokomotivy jsem vymaskoval Tamia páskou a stříknul Surfacem. Po zaschnutí Surfacu se objevily nedostatky v broušení, takže jsem musel střechu znovu přebrousit. Následně jsem střechu přestříkal šedou syntetikou od Revella.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.40+41 Vymaskovaná střecha lokomotivy před nástřikem. Vpravo skříň lokomotivy po nástřiku střechy.

Po nastříkání střechy jsem lokomotivu mírně napatinoval. Zejména střechu (olejová barva + prachový pigment) a žaluzie na bocích lokomotivy (olejová barva). Dalším krokem bylo dosazení sběračů a dalších zařízení na střechu lokomotivy. Sběrače a pod. jsem ještě lehce napatinoval prachovými pigmenty. Dalším krokem byla aplikace vodových obtisků na rám lokomotivy. Následovalo vymaskování čelních oken a poté a nalakování lokomotivy matným lakem od Revellu.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.42+43 Lokomotiva ve fázi doplňování detailů, vpravo pak připravena na finální lakování čirým matným lakem.

V mezičase jsem nastříkal šedivou barvou masky podvozků a detaily na spodku lokomotivy. Také jsem natřel štětečkem dvojkolí. Masky podvozků a spodek lokomotivy jsem napatinoval a přelakoval matným lakem.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.44 Masky lokomotivy a spodek lokomotivy po nástřiku a patině.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.45 Výlisky bočního zasklení bylo nutné upravit, aby nepřekážely rámu.

Nyní už zbývalo pouze zasklít světla a boční okna a lokomotivu zkompletovat.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.46+47 Hotová lokomotiva před finálním složením.

Hotovo

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší kliknutím na obrázek se obrázek zvětší kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
kliknutím na obrázek se obrázek zvětší kliknutím na obrázek se obrázek zvětší kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.48-53 Několik fotek hotového modelu.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.54+55 Fotky lokomotivy s kolegyněmi na kolejišti. Zleva: laminátka 240 (vlastní výroba, skříň odlitek, pojezd částečně ROCO), popisovaná laminátka 230, plecháč 242 (vlastní výroba, skříň odlitek, pojezd ROCO z hobby lokomotivy DB 218) a za nástupištěm 363 od MTB.

kliknutím na obrázek se obrázek zvětší  kliknutím na obrázek se obrázek zvětší
Obr.56+57 Lokomotiva s rozsvícenými světly.

Myslím, že se mi z hračky z časopisu podařilo vytvořit moc pěkný model a že v čelech vlaků na kolejišti neudělá ostudu. Podle mého se vynaložené úsilí vyplatilo a uvažuji o tom, že si seženu další maketu na přestavbu. Z modýlku mám opravdu radost.

Petr Smrčka

<  ZPĚT