VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH VLASTNOSTÍ A HODNOCENÍKromě hodnocení vzhledových vlastností lokomotiv se snažím hodnotit i jejich jízdní vlastnosti.

Hmotnost modelu

Hmotnost modelu je měřená v gramech s přesností +/- 2 g. Je to důležitý parametr, který velmi ovlivňuje jízdní vlastnosti modelu.

Tažná síla modelu

Měření tažné síly bylo prováděno v přímé očištěné koleji, kdy za pomocí kladky bylo vytahováno závaží různé hmotnosti. Jako limitní byla stanovena tažná síla při rozjezdu a následné jízdě, kdy nesmělo docházet k většímu prokluzu dvojkolí a po zastavení nesměla být mašinka tažená závažím zpět.

Jednotkou síly je sice Newton, ale vzhledem k lepší přehlednosti byly použity jako jednotka gramy. Je to pro snazší porovnání hmotnosti a tažné síly a celkově lepší představu (jinak pro pořádek: 1 g = 9,81 mN).

U této hodnoty je poměrně velká nejistota měření vyvolaná problematickým stanovením toho co lokomotiva utáhne a co už ne, dále nepřesností závaží a třením v kladce. Nicméně pro porovnávání hodnot je to pořád lepší než tvrzení, že tažná síla modelu je dostatečná.

Známka z jízdních vlastností

Moje subjektivní hodnocení, založené na porovnávání různých zkoušených modelů. Hodnocení je jako ve škole od 1 do 5.<  ZPĚT