TABULKY PRO OZNAČENÍ LOKOMOTIV ČSDNa několika místech těchto stránek popisuji, jak ten či onen model zahraniční lokomotivy lze upravit do podoby ČSD dolepením tabulek. Jak tabulky vypadaly je popsáno právě zde.

Staré značení ČSD do roku 1988

Rozměry a provedení tabulek je popsáno v normě ON 28 0085, která platila v letech 1975 až 1988. Ta určuje, že pro motorové a elektrické lokomotivy je velikost tabulky označení výšky 200mm, délky 780mm, nebo 890mm pro dvoupísmenové lokomotivní řady (např.ES, TU apod.). Obvodový rámeček je široký 10mm se zaoblenými rohy. Druh trakčního vozidla (T, E, S, U) a číselné označení řady je uvedeno nenormalizovaným kolmým písmem o rozměrech 140 x 80mm. Výjimku tvoří písmeno M, které má rozměry 140 x 120mm. Tloušťka nenormalizovaného písma je 25mm. Přesné provedení jednotlivých písmen a číslic je uvedeno níže. Inventární číslo je vyznačeno kolmým širokým písmem o rozměrech 100 x 57mm (podle ČSN 01 0451). Vzdálenost písma od levého okraje je 50mm od vnitřní hrany obvodového rámečku pro motorové a elektrické lokomotivy a 38mm pro motorové a elektrické vozy a jednotky. Mezera mezi řadovým označením je 18mm, mezi řadovým a inventárním číslem 30mm. Pro motorové a elektrické lokomotivy jsou písmena a rámeček v barvě kovu, podklad je červeň rumělková tmavá (odstín 8190). Pro motorové a elektrické vozy a jednotky jsou písmena a rámeček v barvě kovu, podklad je červeň rumělková světlá (odstín 8140).

Rozměry tabulek dle ON 28 0085:
Kliknutím se zvětší

Rozměry nenormalizovaného písma dle ON 28 0085:
Kliknutím se zvětší

Normami ON 28 0085 a ON 28 0080 je rovněž dána velikost vlastnické značky ČSD: 210 x 103mm.

Pro lokomotivy parní, motorové a motorové vozy dříve vyráběné pro ČSD nebyly rozměry jednoznačně dané. Vyskytovaly se tabulky v různých barvách, některé parní lokomotivy měly tabulky smaltované.

Význam tabulek

Většina z vás asi ví, co jednotlivé číslice na značkách znamenají, ale pro pořádek to tu uvedu. Tento systém číslování lokomotiv pro ČSD vymyslel roku 1921 Ing.Kryšpín a byl používán až do roku 1988, kdy byl zaveden nový systém číslování (údajně kvůli počítačovému zpracování dat).

Co jednotlivá čísla a písmena znamenají ukáži na této tabulce:


Úzkorozchodná vozidla mají pouze dvoumístný znak; je vynechán údaj o rychlosti vozidla a hmotnost na nápravu se již nezvyšuje o 10.

Když tohle všechno víme, tak pak ze značky T478.4075 můžeme vyčíst, že jde o motorovou lokomotivu se čtyřmi hnacími nápravami, s max.rychlostí 100km/h, s hmotností na nápravu 18t, 4.konstrukční skupiny a s inventárním číslem 075.

Význam tabulek u tendrů parních lokomotiv

Tendr s tímto číslem má tedy velikost uhláku 8m³ a pojme 16m³ vody.

Nové značení po roce 1988

Rozměry tabulek jsou přizpůsobeny jinému počtu znaků.

Význam tabulek

Podle rozhodnutí UIC mají být všechna železniční vozidla označena jedenáctimístným číselným kódem, aby bylo usnadněno sledování vozidel pomocí počítačů. První číslice kódu je základním rozlišením železničních vozidel. Číslice 0 až 8 jsou vyčleněny pro železniční vozy, číslice 9 pro lokomotivy a motorové vozy. Na konci kódu je za pomlčkou připojena kontrolní (dohromady dvanáctá) číslice.

Jednotlivé železnice však pro hnací vozidla zavádějí zkrácený číselný kód; ČSD pro svá vozidla zavedlo šestimístný kód.


Ale zpět k nezkrácenému 11ti místnému kódu. Ten má v současnosti přiděleno každé železniční vozidlo, tedy i lokomotivy. U těch je ovšem prvních 5 čísel vždy stejných. Lokomotiva s číslem 371 004 - 3 má ve skutečnosti také jedenáctimístné číslo a to: 94 54 1 371 004 - 3. Zde 1.číslice (9) určuje, že se jedná o hnací vozidlo, a 3. a 4. číslice určují železniční správu, v tomto případě je to číslo 54, které je přiřazeno českým dopravcům. Jak již bylo řečeno je v případě lokomotiv ČD, těch prvních 5 číslic stále stejných, a proto se neuvádí. Nicméně na některých lokomotivách je toto číslo na boku pod tabulkou malým písmem uvedeno.

Výpočet kontrolní číslice

Výpočet kontrolní číslice je poměrně jednoduchý a je stejný jak pro zkrácený 6ti místný tak pro 11ti místný číselný kód stejný.

371 004
Jednotlivé cifry čísla násobíme od zadu(!) postupně na přeskáčku dvojkou a jedničkou.


Výsledné cifry(!) sečteme, tak že 3+1+4+1+0+0+8 = 17
Výsledek se odečte od nejbližšího násobku 10, tedy 20-17 = 3.
V našem případě je tedy kontrolní číslice 3.

Úplně stejně postupujeme i u 11ti místného čísla, kde má ovšem výpočet smysl pouze u železničních vozů, protože u lokomotiv nám musí vyjít stejný výsledek. Pro názornost ukáži u stejného čísla jako u předchozího příkladu.
94 54 1 371 004
Jednotlivé cifry čísla násobíme od zadu(!) postupně na přeskáčku dvojkou a jedničkou, tedy 2x4=8, 1x0=0, 2x0=0, 1x1=1, 2x7=14, 1x3=3, 2x1=2, 1x4=4, 2x5=10, 1x4=4, 2x9=18
Výsledné cifry sečteme, tak že 8+0+0+1+1+4+3+2+4+1+0+4+1+8= 37. Součet je v případě lokomotiv vždy o 20 větší, než u zkrácené verze.
Výsledek se odečte od nejbližšího násobku 10, tedy 40-37 = 3.
V obou případech nám tedy vyšla kontrolní číslice 3.

<  ZPĚT