Oslavy 110 let tratě J. HRADEC - NOVÁ BYSTŘICEOslavy proběhly v den železnice v sobotu 29.9.2007 v Jindřchově Hradci. Kromě oslav 110 let tratě Jindřichův Hradec - Nová Bystřice, se oslavovalo i výročí 120 let tratě Jihlava - Jindřichův Hradec - Veselí nad Lužnicí. Účast návštěvníků byla veliká. Následuje několik fotek z oslav z Jindřichova Hradce.Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
[obr.1+2] Nový přírůstek v parku parních lokomotiv JHMD - U46.101. Původně polská Px 48-1916.

Kliknutím se obrázek zvětší
[obr.3] Rešica U46.001.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
[obr.4+5] Původně německá motorová lokomotiva T36.002. Více snad osvětlí leták od povolanějších.

Kliknutím se obrázek zvětší
[obr.6] Oplenové vozy.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
[obr.7+8+9] Parní lokomotiva U37.002, která je nejstarší provozuschopnou lokomotivou u nás.

Kliknutím se obrázek zvětší
[obr.10] Stanoviště zbrojení naftou. Vpravo je vidět podvalníková jáma.

Na tomto místě se zmíním několika větami o podvalníkové jámě a podvalnících samotných. Toto téma jsem sice už na těchto stránkách rozebíral, ale vzhledem k jeho zajímavosti si myslím, že nebude na škodu se k němu vrátit.

Podvalník je jakýsi dvounápravový podvozek. Pomocí několika podvalníků se přepravuje normálněrozchodný vůz na úzkorozchodné trati. Každé nápravě normálněrozchodného vozu připadá jeden podvalník (2 nápravový vůz - dva podvalníky).

Kliknutím se obrázek zvětší
[obr.11] Podvalník (foto: M.Horák, Lovětín, září 2006)

Podvalníková jáma. Zde se normálně rozhodný vůz zatlačí nápravami nad podvalníky. Když je náprava vozu nad podvalníkem, zvednou se klepeta, pomocí kterých je normální vůz na podvalníku zajištěn. Na konci podvalové jámy na ohybu kolejnic sklouzne velký vůz na stoličku podvalníku a od toho okamžiku se už nepohybuje po svých kolech.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
[obr.12+13] Vůz na podvalníkové jámě.

K propojení části vlaku z úzkorozchodných vozidel a části vlaku z normálněrozchodných vozů na podvalnících se používají brzdící (a přechodové) vozy.

Kliknutím se obrázek zvětší
[obr.14] Odstavené brzdící vozy (foto: J.Hradec, září 2006).

Pro spřažení s normálněrozchodnými vozy se používá standardní spřahovací a narážecí ústrojí. Brzdící vozy jsou vybaveny balastem pro zvýšení adheze. Vozy na podvalnících bržděny nejsou, podvalníky nejsou vybaveny brzdou. K propojení brzdových zařízení se využívá brzdové potrubí vozů na podvalnících.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
[obr.15+16] Detaily spřažení brzdícího vozu:
vlevo s úzkorozchodnou lokomotivou pomocí bosenského spřáhla;
vpravo s normálněrozchodným vozem pomocí standardního spřahovacího a narážecího ústrojí.
Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
[obr.17+18+19] Začátek kolejové splítky, kolej více vlevo je normálně rozchodná, ostatní úzkorozchodné.

Kliknutím se obrázek zvětší
[obr.20] Pohled na nádraží od začátku splítky.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
[obr.21+22+23] Na normálním rozchodu jezdil "štokr" 556.0506 z Jindřichova Hradce do Veselí Meziříčí.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší
[obr.23+24+25] Na nádraží byla k vidění také výstavka normálněrozchodných vozidel.

Kliknutím se obrázek zvětší
[obr.26] Pohled na nádržní budovu od peronu.

Kliknutím se obrázek zvětší
[obr.27] Fotka na rozloučenou


Více informací o oslavách, o vozidlech a o Jindřichohradeckých úzkokolejkách se dozvíte na oficiálních stránkách www.jhmd.cz

foto, autor: Petr SMRČKA.

<  ZPĚT