Zrušená trať Ostrov nad Ohří - JáchymovTrať Ostrov nad Ohří - Jáchymov byla bezesporu zajímavou tratí, a proto by se na úvod slušelo uvést alespoň ve stručnosti pár vět o jejím osudu.

Trať byla otevřena v prosinci 1896. Vycházela z Ostrova nad Ohří, kde měla samostatné nástupiště před budovou tratě Karlovy Vary - Cheb. Na její trase se nacházely zastávky: Ostrov zastávka a Dolní Žďár, a nakladiště Horní Žďár. Po cca 8km dospěla trať do koncového nádraží Jáchymov. Jáchymovské nádraží mělo 3 koleje a vedla z něj vlečka do továrny na tabák.

V části trasy (okolo Horního Žďáru) trať vedla po společném tělese se silnicí, v úseku nad Horním Žďárem pak přesahovala stoupání 50°/oo. V km 6,8÷6,9 byl zbudován tunel.

Trať provázely provozní problémy způsobené velkým stoupáním v horní části tratě a úsekové vedením tratě na společném tělese se silnicí.

Na trati panovala poměrně silná osobní (lázně v Jáchymově) i nákladní doprava (uranové doly). Přesto se po druhé světové válce již silně uvažovalo o jejím zrušení. Město Jáchymov ke zrušení dráhy zaujalo nesouhlasné stanovisko. Nicméně stoupající těžba uranové rudy vyžadovala rozšíření souběžné silnice a tak mimo jiné z důvodu rekonstrukce silnice byla dráha v roce 1957 zrušena.

Část tratě mezi Dolním Žďárem a Ostrovem zůstala zachována jako vlečka, původně patřící Jáchymovským dolům. Po ukončení těžby počátkem 60.let byla na místě bývalé třídírny uranových rud v Dolním Žďáru vybudována továrna Škoda Ostrov, která vyráběla trolejbusy. V roce 2004 byla výroba trolejbusů přesunuta do Plzně a závod zavřen. Vlečka byla snesena v roce 2009.

Další informace o této zajímavé tratí se můžete dočíst například v následujících odkazech:

 • www.cd.cz/old/TCD2006/6_41jach.htm
 • www.msts-trat240.cz/view.php?nazevclanku=centerh2horska-draha-do-jachymovah2center&cisloclanku=2010050002
 • frantiseknyklicek.sweb.cz/vypravy/bozi-dar.htm


 • Následující fotografie byly pořízeny roku 2009.

  Prostor bývalého nádraží v Jáchymově.

  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.1
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.2
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.3
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.4

  Těleso zrušené tratě před Jáchymovem

  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.5
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.6
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.7
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.8
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.9

  Pěkně zarostlý tunel. Za povšimnutí stojí na obr.13 smrk vyrůstající z vrchu tunelového portálu. (Na internetu se totiž objevil názor některých modelářů, že něco takového není ve skutečnosti možné, ale tato fotografie tento názor vyvrací, protože smrk má mělké kořeny a zde se krásně uchytil.)

  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.10
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.11
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.12
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.13
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.14
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.15
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.16
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.17
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.18
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.19
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.20
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.21
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.22

  Těleso tratě a propustek.

  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.23
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.24
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.25
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.26
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.27
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.28
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.29
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.30

  Kamenný most přes potok.

  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.31
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.32
  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.33

  Zde se trať již přiblížila těsně k silnici, která je vidět v levé části fotky, a dále již jí kopírovala až do Ostrova.

  Kliknutím se obrázek zvětší
  Obr.34
  foto: Milan Lašek

  <  ZPĚT