Loket 2008Celá tato galerie byla nafocena v městečku Loket v roce 2008.

Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.1 Nádraží Loket; motorák odjíždí směr Loket předměstí.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.2 Tunel ve směru Loket předměstí.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.3 Tunel ve směru Loket předměstí.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.4 Výjezd z tunelu z druhé strany.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.5 Výjezd z tunelu z druhé strany.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.6 Most přes řeku Ohři.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.7 Most přes řeku Ohři.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.8 Most přes řeku Ohři.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.9 Vjezdové návěstidlo před nádražím Loket.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.10 Vjezdové návěstidlo před nádražím Loket.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.11 Most přes řeku Ohři.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.12 Most přes řeku Ohři.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.13 Most přes řeku Ohři.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.14 Most přes řeku Ohři.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.15 Koncová (*) stanice Loket předměstí.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.16 Koncová (*) stanice Loket předměstí.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.17 Koncová (*) stanice Loket předměstí.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.18 Staniční budova (Loket předměstí)
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.19 Koncová (*) stanice Loket předměstí.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.20 Staniční budova (Loket předměstí).
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.21 Konec trati...(*)
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.22 Zhlaví stanice Loket ze směru od stanice Loket předměstí.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.23 Zhlaví stanice Loket ze směru od stanice Loket předměstí.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.24 Zhlaví stanice Loket ve směru ke stanici Loket předměstí.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.25 Zhlaví stanice Loket ve směru ke stanici Loket předměstí.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.26 Staniční budova (Loket).
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.27 Budova skladiště.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.28 Budova skladiště, zde stojí za povšimnutí konstrukce nádražní lampy (vpravo).
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.29 Zhlaví od Karlových Varů.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.30 Zhlaví od Karlových Varů.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.31 Chátrající budova bývalé výtopny.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.32 Chátrající budova bývalé výtopny.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.33 Chátrající budova bývalé výtopny.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.34 Chátrající budova bývalé výtopny.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.35 Chátrající budova bývalé výtopny.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.36 Chátrající budova bývalé výtopny.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.37 Odjezdový trpaslík.
Kliknutím se obrázek zvětší
Obr.38 Budova skladiště.

*) - Tato trať původně nevedla jen z Nového sedla u Lokte přes Loučky a Loket do stanice Loket předměstí, ale pokračovala dále přes Údolí, Horní Slavkov až do stanice Krásný jez. Na zbytku tratě je několik větších viaduktů, mosty a několik tunelů.

V druhé polovině 90.let byla na části tratě z Krásného Jezu do Lokte zastavena doprava, později v roce 2006 byla doprava obnovena alespoň do stanice Loket předměstí.

foto: Milan Lašek

<  ZPĚT