TŘEMEŠNÁ VE SLEZSKU - OSOBLAHATrať Třemešná ve Slezku - Osoblaha je jedinou úzkokolejnou tratí v síti Českých drah (v ČR existují sice ještě dvě provozované úzkorozchodné tratě, ale ty nejsou v majetku ČD). Jako taková má několik NEJ:

 • Nejmenší oblouk na trati ČD - 75m
 • Nejkratší nákladiště na trati ČD - v Horních Povelicích, na cca jeden vůz
 • Nejstarší lokomotivy v provozu ČD - 705.9xx, stáří cca 50let
 • Největší počet oblouků na 20km trase - 102 oblouků
 • Jsou to sice poněkud podivná NEJ, ale i tímto způsobem mohou být věci jedinečné.

  Technické údaje:

 • Stavební délka trati - 20.4km
 • Největší stoupání - 25promile
 • Největší traťová rychlost - 40km/h
 • V roce 2005 jezdilo 8 párů osobních vlaků a trať byla bez nákladní dopravy. V letní sezóně jezdily parní vlaky v čele s Rešicou U46, která byla zakoupena v Rumunsku.

  Foceno na podzim roku 2005.

  Třemešná ve Slezsku

  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Třemešná ve Slezsku
  Vlevo nádražní budova s nástupištěm a 705.914, vpravo skladiště.

  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Starý typ podvalníků...

  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší 
  a nejnovější typ podvalníků. Vzhledem k tomu, že na trati je zastavená nákladní doprava, tak už zde hezkých pár let rezavějí.

  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Podvalníková jáma. Zde se normálně rozhodný vůz zatlačí nápravami nad podvalníky. Když je náprava vozu nad podvalníkem, zvednou se klepeta, pomocí kterých je normální vůz na podvalníku zajištěn. Na konci podvalové jámy na ohybu kolejnic sklouzne velký vůz na stoličku podvalníku a od toho okamžiku se už nepohybuje po svých kolech.

  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Odstavené brzdící vozy. Tyto vozy se řadily mezi část vlaku z úzkorozchodnými vozy a část vlaku s normálněrozchodnými vozy na podvalnících. Pro spřažení s normálními vozy se používalo standardní spřahovací ústrojí. Brzdící vozy jsou vybaveny balastem pro zvýšení adheze. Vozy na podvalnících bržděny nejsou.

  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší 
  vodárna

  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Rampa sloužící k nakládání úzkorozchodných vozidel na normálněrozchodné vagóny.

  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Zařízení pro výdej pohonných hmot - nafty.

  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Popelová jáma, v pozadí jsou vidět zvedáky a část vodního jeřábu.

  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Konec trati v Třemešné a jeden ze dvou nákladních vozů zakoupených v Rumunsku.

  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Posledních pár fotek z Třemešné, na horní srdcovce je odlitý rok výroby 1898

  Osoblaha

  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Osoblaha
  Lokomotiva objíždí "soupravu", aby se mohla vydat na zpáteční cestu; opuštěná nádražní budova a skladiště.

  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Remíza v Osoblaze. Zde jsou umístěny lokomotivy obsluhující tuto trať - tj. všechny čtyři 705 a v létě parní Rešica.

  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Detail spojení lokomotivy a osobního vozu. Na osobním voze je spřáhlo Compact, na lokomotivě bosenské spřáhlo s redukcí

  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Pohled od konce tratě v Osoblaze a na druhý nákladní vůz.

  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Trať vedoucí směrem do Třemešné...

  Fotky z trati

  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Trať má nejvíce oblouků na 20km trase.

  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Jediný přejezdník na úzkokolejné trati u nás.

  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Nejprudší oblouk u ČD.

  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Nejkratší nákladiště na trati ČD - v Horních Povelicích. Prý by se na něj měl vejít jeden nákladní vůz.

  Pár fotek, co jsem pořídil cestou do Třemešné

  Kliknutím se obrázek zvětší 
  843.023. Ta osoba, co vyhlíží z okna, jsem já.

  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Mechanické návěstidlo německého typu. Bohužel si nevzpomínám, kde že jsem ho vlastně vyfotil.

  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší 
  Zleva - Nádraží Krnov, Krnov a 831, 831 a klička na stahování okna (za oknem Krnov).


  Poznámka (na závěr): Při popisování obrázků a při psaní úvodního textu jsem vědomě nerozlišoval mezi majetkem ČD a majetkem SŽDC. Tímto se omlouvám za případné zmatky. Ještě pro pořádek: ČD vlastní to co se hýbe, zatímco majetek SŽDC by se hýbat neměl. :-)

  <  ZPĚT