PRAŽCE TYPU Y V ČECHÁCHDne 15.10.2003 byl zřízen zkušební úsek s ocelovými pražci typu Y. Ten se nalézá na trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava, mezi stanicemi Popelín - Počátky-Žirovnice.

Ocelový pražec typu Y je výrobkem německé firmy ThyssenKrupp GfT. Jeho zvláštní tvar se vymyká dosavadnímu pojetí pražců. Jedná se vlastně o jakýsi dvojpražec, jehož ramena tvoří podobu znaku Y. K jeho výrobě je použit speciální nosník tvaru I.

Ocelové pražce typu Y mají výrazně vyšší stabilitu kolejí, zejména díky vysoké odolnosti proti bočnímu posuvu a díky velmi vysoké tuhosti roštu, který připomíná příhradovou konstrukci. To má největší přínos u obloukových tratích a první český prémiový zkušební úsek je toho dokladem.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší 
Železniční svršek poblíž Popelína, tvořený ocelovými pražci typu Y.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší 
Vlevo je standardní a vpravo přechodový pražec.

Kliknutím se obrázek zvětší 
Detail upevnění kolejnice.

Kliknutím se obrázek zvětší 
Největší přínos mají tyto pražce v obloucích.

Kliknutím se obrázek zvětší 
Součástí stavby byla i rekonstrukce tohoto propustku.

<  ZPĚT