MONTÁŽ KULIS DO STARÝCH VAGÓNKŮ PIKOVětšina "hánulkářů" provozuje na svém kolejišti část moderních vozů s kulisami krátkých spřáhel a část starších vozů, většinou PIKO, které kulisy nemají. Pokud pak chtějí spojovat nové vagóny na krátko, osadí je krátkými spřáhly. Starší vagónky ovšem pak musí provozovat odděleně od nových, což působí značné komplikace při vytváření souprav. Jistou možností řešení je osadit na starší vagóny kulisy dodatečně. To sice nemůžeme provést u všech řad vozů, ale většinu upravit lze.

Pro rekonstrukce vagónu použijeme kulisu krátkého spřáhla ROCO. Ta se prodává jako náhradní díl a její cena je kolem 50Kč. Existují dva typy kulisy - pro vozy s délkou do 14cm a pro vozy nad 14cm. Pokud není uvedeno jinak, je v popisech použit typ do 14cm.


Dva typy mechanismů kulisy ROCO pro spojení na krátko - levý typ pro vozy s délkou nad 14cm (kat.č.40344), pravý do 14cm (kar.č.40343).

Dvounápravové nákladní vozy

Kulisu krátkého spřáhla je možné osadit do všech typů dvounápravových vagónků PIKO.

Vysokostěnné vozy, nízkostěnné vozy, kryté vozy, ...
Rekonstrukci začneme rozebráním vagónku - oddělením spodku od skříně. Staré vagónky byly většinou sešroubovány dvěma šroubky, později byly vagónky slepené, nebo držely na sucho na dvou čepech. Sešroubované vagónky rozšroubujeme, ostatní uchopíme prsty jedné ruky za ložiskové domky nápravy, druhou rukou uchopíme skříň a tahem rozdělíme. Z plechových držáků vyjmeme dvojkolí.

Dále odstraníme rozehnutím plechových jazýčků původní spřáhla. Tím však uvolníme i kovové závaží, které musíme přilepit na původní místo (např.: vteřinovým lepidlem).

Po odstrojení spodku se pustíme do jeho úpravy. Odstraníme příčné a podélné nosníky až na úroveň podlahových prken. Dále je též nutné vybrousit čelník mezi nárazníky (viz obrázek).


Kliknutím se obrázek zvětší
Nákres spodku vozu. Červeně je označen prostor, který je třeba vybrousit před usazením kulisy.
Kliknutím se obrázek zvětší
Spodek vozu před...
Kliknutím se obrázek zvětší
...a po odebrání materiálu. Na druhé straně je již osazená kulisa.

Nyní s pustíme do úpravy kulis. Odstraníme původní upevňovací prvky s otvory. Dále také zeslabíme přední stranu pevné části kulisy (pozn. u některých vagónků není třeba zeslabovat přední část kulisy). Dle obrázku tedy část kulisy odbrousíme tak, abychom odstranily celou pření zvýšenou část.


Kliknutím se obrázek zvětší
Červeně je naznačeno oddělení přebytečných částí kulisy.

Když máme kulisy upraveny, pustíme se do jejich osazení. Je třeba dbát na přesné umístění v ose vozu, v podélném směru umístíme kulisu nejprve zkusmo, těsně k vnitřní straně vybroušeného čelníku. Potom kulisu lehce přilepíme. Po zaschnutí lepidla a zasunutí spřahovací hlavy vyzkoušíme správnou funkci kulisy a spolehlivé spřahování. Zkoušky provádíme s jiným vozidlem, nejlépe s vagónkem, který má kulisu osazenou z výroby (doporučuji zkoušet to s vagónky ROCO, které mají nejmenší mezeru mezi nárazníky - viz zde). Pokud dochází ke spolehlivému spřažení a pokud je mezera mezi spřáhly do 1mm, můžeme přilepit kulisu definitivně. V opačném případě kulisu odstraníme a osadíme ji znova do jiné polohy.

Nyní osadíme dvojkolí. Vhodné je vyčistit držáky dvojkolí a mírně namazat v místě uložení. Pokud bychom chtěli vyměnit původní nepříliš kvalitní dvojkolí za nové, mějme na pamětí že nové dvojkolí mají obvykle delší osičku (důvodem je, že nové vagónky nemají plechové držáky). To může vést k tomu, že se nám dvojkolí bude špatně otáčet.

Teď zbývá jen osadit vršek vagónu a můžeme vůz nasadit do pravidelného provozu na kolejiště.

Kliknutím se obrázek zvětší
Srovnání spodků vozů PIKO: nahoře s původními spřáhly, dole s kulisami a krátkými spřáhly.

Cisterny, speciální vozy, nádobové vozy,...
U těchto vozů nejde oddělit nástavba od podvozku. Hrozí tedy poškození nástavby při práci a proto si musíme počínat obzvlášť opatrně.

Kliknutím se obrázek zvětší Kliknutím se obrázek zvětší
Pohled na spodky těchto vozů.

Nejprve vyjmeme dvojkolí. Potom pinzetou sejmeme pružný drát, který drží spřáhlo, které pak vyndáme z jeho uložení. Držák spřáhla je ke spodku vozu obvykle přišroubován, nebo přinýtován. Ten pak v prvním případě jednoduše odšroubujeme, v druhém případě nýt brusným kotoučem odbrousíme.

Úprava kulisy spočívá v odstranění původních upevňovacích prvků s otvory.


Kliknutím se obrázek zvětší
Červeně je naznačeno oddělení přebytečných částí kulisy.

Nyní musíme odbrousit žebra a odebrat materiál rámu v tloušťce asi půl milimetru. U nádobového vozu řady Uce odbrousíme také spodní výpustě nádob. Po vložení upravené kulisy (nasucho) na její místo v rámu musí být při pohledu z čela vozu mezi rámem a pohyblivým držákem spřahovací hlavy maximálně půlmilimetrová mezera. Pokud je mezera větší, je třeba rám přibrousit. Nyní zkusíme kulisu opatrně lehce přilepit a to tak, aby nám mezi čelníkem a pevnou částí kulisy zůstala asi půlmilimetrová mezera. Stejně jako v případě výše popisovaných vozů vyzkoušíme spřažení s modelem s továrně osazenou kulisou a pokud je vše v pořádku, můžeme kulisu přilepit napevno. Po osazení dvojkolí je vůz připraven k nasazení do provozu.

Čtyřnápravové nákladní vozy

Na čtyřnápravové vozy nelze instalovat kulisu krátkého spřáhla. Mezi čelníkem a krajním dvojkolím je totiž u těchto vozů pro vložení samostatné kulisy málo místa. U dnes vyráběných sériových vozů je tento problém řešen komplexní úpravou celého spodku vozu již jeho při konstrukci.


Kliknutím se obrázek zvětší Kliknutím se obrázek zvětší
Na pohledech na spodky vozů je vidět nedostatek místa pro kulisu.

KRÁTKÁ SPŘÁHLA - ÚVOD
MONTÁŽ DO VAGONKŮ PIKO <
MONTÁŽ DO LOKOMOTIV PIKO